Menu

2017 was...

Geschreven op 03 januari 2018.

2017 was een inspirerend jaar! Onze consulenten mochten land- en tuinbouwers met prachtige ideeën begeleiden en boeiende projecten coördineren. We vroegen hen wat hen is bijgebleven van 2017. De lijst is té lang om hier helemaal te publiceren, maar hierbij alvast enkele van onze innovatieve hoogtepunten uit het afgelopen jaar. 

In 2016-2017 besloten 12 melkveehouders de stap te zetten naar de biologische melkveehouderij. Opvallend, want de voorgaande jaren zette geen enkele melkveehouder deze stap. Onze innovatieconsulent bio-omschakeling zorgde ervoor dat deze boeren alle nodige informatie hadden om zich correct tekunnen oriënteren.

Innovatieconsulenten Ellen Vos en Veerle Serpieters leverden de brochure 'Kompas bij sleutelmomenten' op, die land- en tuinbouwers moet helpen bij het nemen van ingrijpende beslissingen op hun bedrijf. Ze stelden de brochure voor op twee infoavonden ondernemerschap waar honderden boeren aanwezig waren. Zij konden ook luisteren naar het verhaal van triatleet Marc Herremans, die vertelde over de invloed van een heel belangrijk sleutelmoment in zijn eigen leven. Drie land- en tuinbouwers getuigden over de belangrijke sleutelmomenten op hun bedrijf De brochure kan je hier downloaden, of neem contact op met Ellen of Veerle

De collega's van de cel platteland lieten dorpsbewoners samenwerken aan een heel concrete actie: een dorpswandeling. Ze stimuleerden de deelnemers om verhalen, gebeurentenissen en gevoelsmatige associaties te combineren met plekjes in het dorp, en deze te delen met hun dorpsgenoten. In sommige dorpen groeiden hierdoor nieuwe samenwerkingen!

In 2017 zagen we een tendens naar samenwerking op vlak van energie. Een vijftal boeren investeert samen in een eigen middenspanningscabine. Vroeger werd zo'n cabine enkel geplaatst indien dit verplicht werd door de netbeheerder. De hoge investeringskosten waren een serieuze tegenvaller. Wat minder goed gekend is, is dat de elektriciteitskosten op middenspanning veel lager zijn dan op laagspanning, waardoor er goede terugverdientijden te halen zijn vanaf een verbruik van 100.000 kWh.

Mobiliteit is een woord dat we vaak hoorden terugkomen in 2017 en dan hebben we het niet alleen over het verkeer. Zo startten Van Elven en Cox samen hun mobiele hoevewinkel op, een nieuw concept voor korte keten dat gemakkelijk transformeerbaar is naar andere locaties. En Farmfun kwam met hun 'conference on wheels', een innovatief concept voor vergaderen. Heb je zelf vragen over verbreding of de korte keten? Neem dan conctact op met Patrick

Ook in 2017 waren veel bedrijven bezig met (het nadenken over) bedrijfsopvolging. Het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging bracht een brochure uit onder de titel 'Bedrijfszekerheid vs. familiegeluk?'. Op twee interactieve Inspiratieavonden Bedrijfsopvolging werd stilgestaan bij de impact die een bedrijfsopvolging heeft op het hele gezin. 

Als er één woord is dat het afgelopen jaar erg vaak is gevallen bij het Innovatiesteunpunt, dan is het wel Lean. Innovatieconsulent Veerle begon op deze website met een blog over Lean, zodat we allemaal het concept beter kunnen leren kennen. 

In 2017 mocht het Innovatiesteunpunt diverse land- en tuinbouwers begeleiden bij hun traject in Vlif Innovatie. Ook voor 2018 staat er weer een oproep op het programma.