Menu

Indirect, insecten kweken op nevenstromen

Geschreven op 11 januari 2018.
De focus ligt op insectenkweek en bioraffinage.

Indirect is een project in het Europese Horizon 2020-programma. De focus ligt op insectenkweek en bioraffinage. Concreet zullen insecten de productie van nuttige proteïnen en lipiden op basis van nevenstromen winstgevend maken op een industriële schaal. Het Innovatiesteunpunt is partner in dit project, dat wil uittesten welke nevenstromen de insecten precies nodig hebben. 

 “Het project Indirect is van start gegaan eind 2016 en het loopt nog tot 31 oktober 2019”, vertelt innovatieconsulente Jana Roels. “Maar zo lang hoef je niet te wachten op resultaten, want begin volgend jaar verschijnt er al een rapport over de wetgeving rond insectenkweek. Wat is mogelijk voor gebruik in voeding en veevoeder? Wat is al dan niet toegelaten?”

Impact van het project

Indirect is een ambitieus project. De partners hopen op meerdere vlakken verschuivingen te kunnen teweegbrengen. “De activiteiten van Indirect moeten de conversie-efficiëntie van nevenstromen verbeteren. Concreet willen we meer product halen uit eenzelfde hoeveelheid input aan biomassa. Bovendien moeten de processen waarop Indirect focust leiden tot producten met een veel hogere waarde dan bij de huidige biomassatoepassingen. Momenteel worden nevenstromen nog vaak gebruikt als diervoeder of als brandstof voor groene energie.

Het project Indirect werkt aan een nieuwe waardeketen bij de conversie van biomassa. Via de tussenstap met insecten ga je van heterogene reststromen naar een homogene massa. Doordat je uiteindelijk dus maar één machine nodig hebt om die te verwerken, bespaar je kosten.” Een ander voordeel van deze methode is dat je het hele jaar rond kunt werken, terwijl veel nevenstromen voor bioraffinage op dit moment seizoensgebonden zijn, waardoor de verwerkingsinstallatie niet efficiënt gebruikt kan worden.

Indirect moet ook nieuwe processen en nieuwe werkwijzen ontwikkelen die hopelijk resulteren in nieuwe producten. Het project wil bedrijven steunen die innovatief bezig zijn, die pionieren met manieren om nevenstromen nuttig in te zetten. Het succes van nieuwe takken in de land- of tuinbouw is voor een groot stuk afhankelijk van de houding van de samenleving daartegenover. Door studies uit te voeren en informatie te verspreiden, hoopt Indirect dat ook dat proces sneller zal verlopen.”

Wat ben ik daar nu mee?

In eerste instantie lijken de gevolgen van dit project voor land- en tuinbouwers vrij beperkt. Er zijn nu eenmaal niet zoveel bedrijven die zich bezighouden met het opkweken van insecten en met de nevenstromen waarop geëxperimenteerd wordt. Maar als deze indirecte bioraffinage op basis van insecten op kruissnelheid komt, wordt ze erg interessant. “De cosmetische en de chemische industrie hebben grote budgetten. Als we hier een lucratieve tak van kunnen maken, zullen nevenstromen veel waardevoller worden.”