Menu
Ondernemersverhalen

Collega-veehouders werken samen rond hernieuwbare warmte en energie

De Beacon ECCO ‘De Baronie’ (CDEB-coöperatie duurzame energieketen de Baronie) toont collega-veehouders dat samenwerken rond hernieuwbare warmte en energie loont.

Ondernemersverhalen

Boeren bouwen mee aan energiegemeenschappen

Volgens een enquête van “Veldverkenners” vindt 68% van de Vlamingen dat land- en tuinbouwbedrijven geschikte locaties zijn voor groene energieproductie.

Ondernemersverhalen

Verse knoflook uit Nederlandse bodem

Al in 1938 verhuisde de grootvader van Arjan Biesheuvel naar Wieringermeer, een ingepolderd gebied in de Nederlandse

Ondernemersverhalen

Energiedorp Oberrosphe (D), een ideaal voorbeeld voor ECCO

Het energiedorp ‘Oberrosphe’ is dan ook een ideale ‘Beacon ECCO’ of gids bij de ontwikkeling van boer-burger-initiatieven.

Ondernemersverhalen

Houtsnipperproject is baken voor Europa

“Onze coöperatie heeft de juiste mensen op de juiste plaats. Dat is de sleutel tot succes”, weet Luc Martens van het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw in Bocholt.

Ondernemersverhalen

Tijdsregistratie levert uitzicht door inzicht

Samen met consulent Veerle Serpieters (ISP) werkte Belgicactus een eenvoudig systeem uit voor tijdsregistratie.

Ondernemersverhalen

Land- en tuinbouwers als inventieve voedselhelden

‘Food Heroes’ is een Europees project dat in de eerste schakels van de keten, dus op land- of tuinbouwbedrijven, voedselverlies wil beperken.

Ondernemersverhalen

Experimenteren met grasaardappelen

Nog nooit van grasaardappelen gehoord? Je bent niet de enige.

Ondernemersverhalen

Bloemendaken op hoog niveau

Toen zijn vader enkele jaren geleden in het ziekenhuis lag, keek Dirk Maris uit over de vele Leuvense daken.

Ondernemersverhalen

Succesvol algen kweken in een koud klimaat

Vandaag is 90% van de organische chemicaliën gebaseerd op fossiele grondstoffen en dus niet op hernieuwbare.
Ondernemersverhalen

Waarde voor schijnbaar waardeloos preigroen

Sinds 1986 teelt de familie Croket prei en venkel op het Groentenhof in Bornem.

Ondernemersverhalen

Een mobiele stal wash dankzij VLIF-innovatie

Innovatie in de land- en tuinbouw is belangrijk om economische ontwikkelingen te realiseren en