Menu

Samen bereik je meer

Geschreven op 30 juli 2018.

Binnen het ECCO-project zetten de partners volop in op samenwerking, bijvoorbeeld onder de coöperatieve vorm.

Zoals Luc Martens aanhaalt in zijn toelichting rond hun coöperatie ‘Landschapsenergie’, heeft een coöperatie heel wat troeven. Essentieel is om de juiste partners bij elkaar te brengen die elk hun eigen expertise inbrengen en die zich voor lange termijn engageren in de centrale missie:  energieproductie op basis van grondstoffen uit het omliggende landschap waarbij die lokale duurzame energie gebruikt wordt om gebouwen te verwarmen .  Doorheen de jaren blijft de missie van een coöperatie de doelstelling en drijfveer van de samenwerking. Wie na verloop van tijd, om welke reden ook, geen binding meer heeft met de missie, kan uit de coöperatie stappen. Zowel voor toetreding, die altijd vrijwillig is, als voor uitstappen legt elke coöperatie zijn eigen afspraken vast.

Elke vennoot wordt verondersteld een betrokken lid te zijn wat impliceert dat hij tijd en geld in de coöperatie investeert. In een coöperatie heeft ook elk lid inspraak. Dit alles geeft elk lid een drievoudige rol: als coöperant ben je gebruiker/klant, mede-eigenaar, en heb je zeggenschap. Dit alles maakt van een coöperatie een unieke ondernemingsvorm.

Coöperatief ondernemen blijft ondernemen. Je werkt in een (wereld)markt en je samenwerking kan maar slagen als je die markt kent en je productie marktconform is. De aard en de prijs van je product moeten de concurrentie aankunnen. Je coöperatie moet goed gerund worden. Werken, maar vooral samenwerken, vraagt bepaalde vaardigheden. Meer dan in een andere organisatie is een goede communicatie, niet alleen naar je klanten of de maatschappij, maar ook naar je leden, heel belangrijk. Zorg voor transparantie, wat de ledenbetrokkenheid en –tevredenheid vergroot.

Elke coöperatie doorloopt een cyclus. Na de opstart heeft je coöperatie, net als andere ondernemingen, baat bij regelmatige evaluatie en bijsturing. Ook coöperaties kennen groeipijnen, staan geregeld voor cruciale keuzes en hebben best oog voor economische en maatschappelijke trends. Een uitdaging bij grotere coöperaties, is de tandem die bestuur en management vormen. Op een tandem trap je samen en bepaal je samen de richting en de snelheid. Maar waar je ook zit in de levenscyclus van je coöperatie: hou de missie voor ogen en laat die je richting bepalen.

In de coöperatie ‘Landschapsenergie’ spelen landbouwers een cruciale rol, een belangrijk gegeven waardoor het initiatief een voorbeeldrol opneemt in het ECCO-project.

Zo wil het Innovatiesteunpunt met ECCO, naast het creëren van opportuniteiten voor hernieuwbare energieproductie op het platteland,  land- en tuinbouwers weer een prominente plaats geven in de lokale samenleving. Ze hebben de daken voor zonne-energie, de mest en biomassastromen voor vergisting of verbranding, het areaal voor wat dan ook dat kan bijdragen tot hernieuwbare energieproductie. De uitdaging is om je opportuniteiten af te tasten en die te vergroten door er ook je buur(t) bij te betrekken en samen te werken. Samenwerking, en coöperatief ondernemen in het bijzonder, zijn een hefboom naar een beter resultaat.

Meer info?

Hulp nodig bij de oriëntatie rond of de opstart van een coöperatie? Of zit je je coöperatie in een verder stadium en kan je ondersteuning gebruiken op vlak van goed bestuur, ledencommunicatie, … ?   Dan kan je terecht bij Anne-Marie Vangeenberghe, innovatieconsulent coöperatief ondernemen, interteamlid van het Innovatiesteunpunt en Cera. (anne-marie.vangeenberghe@innovatiesteunpunt.be of 016 28 61 23).   In het najaar van 2018 organiseert Cera workshops ‘Starten met een coöperatie’ op diverse locaties. Alle informatie vind je in onze kalender