Menu

Kalender

Komende activiteiten

28 okt

De bewoners van de vier deelnemende straten en wijken krijgen het resultaat van hun creatieve denkwerk te zien: het definitieve ontwerp van de buurtplek die gerealiseerd zal worden.

Locatie:
Boechout
7 nov

 Om een praktisch inzicht te geven over het reilen en zeilen van een biologische varkenshouderij, gaan we op bezoek bij twee Nederlandse bedrijven. We gaan dieper in op technische en economische onderwerpen, belangrijke aandachtspunten zoals diergezondheid, stallenbouw, arbeidsinzet en management, en nemen de tijd om de huidige afzetmarkt voor te stellen. Programma:

08.00 – Afspraak carpool Wondelgem

10.30 – Bedrijfsbezoek
12.30 – Lunch + Intro afzetmarkt

14.00 – Bedrijfsbezoek
18.00 – Einde (te carpoolparking)

Locatie:
Heino
9 nov

Programma:
13.00 Ontvangst en opening infomarkt
13.30 Lean Speed Cases
14.30 Q&A infomarkt
15.00 Flanders'Food - Uitdagingen en opportuniteiten op weg naar de voedingsfabriek van de toekomst
15.15 Mars - Hoe kan een sterke TPM en SMED aanpak bijdragen om met je medewerkers vele kleine batchen in flow op tijd aan je klanten te leveren?
16.00 Farm Frites - Hoe kan je de Lean-aanpak borgen met een gedragsverandering om efficiënter en kwalitatiever te produceren?
16.45 Pauze
17.15 Vandemoortele - Hoe kunnen de Lean-fundamenten (5S, 7W en Kaizen events) bijdragen om constant te verbeteren tot een "samen excellent" resultaat?
18.00 Netwerking met een hapje en een drankje
19.30 Einde

Enkele weken na het event kun je bovendien ook één van de bedrijven bezoeken en zien hoe ze op de werkvloer met Lean aan de slag gaan. Lean met je namelijk vooral zelf ervaren, beleven en realiseren.

Alle info is te vinden op: http://www.flandersfood.com/event/hallo-technologie-leanfood-word-lean-samen-met-uw-medewerkers

Locatie:
Sint-Niklaas
13 nov

Inzicht in je bedrijf brengt op!

Maak doordachte keuzes & leer van Marc Herremans

Locatie:
Aalter
22 nov

Om voedselverliezen te benutten zijn nieuwe oplossingen nodig waarbij een meerwaarde wordt ontwikkeld voor diverse producten, en de eenzijdige focus op de waardering van voedsel wordt aangepakt. Land- en tuinbouwers die hiermee aan de slag willen, zijn de ‘Food Heroes’ en hen willen we in dit nieuwe Europese project ondersteunen. 

Food Heroes wil innovatieve voedselondernemers
ondersteunen die strijden tegen voedselverlies in de eerste schakels van de
keten, en dit met de focus op groenten & fruit. Om voedselverliezen te benutten zijn nieuwe
oplossingen nodig waarbij een meerwaarde wordt ontwikkeld voor diverse
producten, en de eenzijdige focus op de waardering van voedsel wordt aangepakt.
Land- en tuinbouwers die hiermee aan de slag willen, zijn de ‘Food Heroes’ en
hen willen we in dit nieuwe Europese project ondersteunen. Op 22 november willen we land- en tuinbouwers
inspireren en in contact brengen met onderzoekers en voedselverwerkers.
Inspireren doen we door te tonen hoe andere ondernemers al aan de slag
gingen met nevenstromen. Daarnaast zal er ruimte zijn om te rade te komen met
jouw specifieke nevenstroom op je bedrijf.

Dit alles zal plaatsvinden op de Food Pilot. De ideale setting, want hier werd en wordt al veel onderzoek gedaan naar nieuwe producten met nevenstromen en vloeiden reeds
heel wat producten voort uit testcases die hier werden uitgevoerd.  

Locatie:
Melle
28 nov

Inzicht in je bedrijf brengt op!

Maak doordachte keuzes & leer van Marc Herremans

Locatie:
Tessenderlo
28 nov

Tijdens
dit lerend netwerk mag je vier geanimeerde avonden verwachten waarbij in een
wetenschappelijk onderbouwd kader, concrete kapstokken, hand in hand zullen
gaan met een dialoog met uzelf én de andere aanwezigen. Nieuwe, gegronde
inspiratie in uzelf en uw partner vinden is een deel van de doelstelling, naast
het brede zicht op het hoe, wat en waarom van inspirerend ondernemerschap.

Sessie 1: Ondernemerschap met Focus:
de motor van uw persoonlijk optimaal functioneren
We bekijken het belang van bevlogen
inspirerend ondernemerschap. Hoe kom je daar, maar vooral: hoe blijf je daar?
Hiervoor hanteren we 2 verschillende perspectieven die ons een boeiende dialoog
bieden om een breed zicht te krijgen op het wat, hoe en waarom van bevlogen
ondernemerschap met focus. Stilstaan bij uzelf in alle drukte zal deel uit
maken van deze sessie als een middel tot het vinden van uw persoonlijke focus.

Sessie 2: Ondernemerschap met Focus: hoe
stuur je jezelf
De aanpak die we vanuit de vorige sessie schetsten, zullen we in deze sessie
verder via concrete kapstokken bespreken en trainen. We hebben het over
methodieken die inspelen op de verschillende factoren die ons inspirerend
ondernemerschap kunnen vergroten zoals: de dialoog over uw persoonlijke waarden
en het engagement van zelfstandig ondernemen, het formuleren van doelen vanuit
persoonlijke ambitie en doelen bereiken via een oplossingsgerichte aanpak en
dialoog, werken vanuit uw cirkel van invloed,… etc. Verwacht u aan een
interactieve sessie met veel dialoog…


Sessie
3:
Ondernemerschap met Focus: een geëngageerde
samenwerking
De volgende stap: Hoe kunnen we de inzichten
uit vorige sessies naar onze samenwerking met meewerkende familieleden/medewerkers
implementeren? Hierbij wordt een raamwerk rond de soorten samenwerkingsrelaties
geïntegreerd om de basis te vormen voor een geëngageerde samenwerking.

Sessie
4:
Ondernemerschap met Focus: open invulling
De laatste sessie vullen we in met de
verschillende vragen en noden van de deelnemers aan het lerend netwerk.

Op het
einde van deze cyclus zult u met hernieuwde inspiratie uw eigen koers verder
kunnen uitzetten.

Locatie:
Houthalen-Helchteren
29 nov

Lean is een management filosofie die afgeleid is van het "Toyota Production System". De doelstelling is om verspilling op en rond het bedrijf te verminderen en de actieve betrokkenheid van medewerkers te verhogen.

Tijdens deze inspiratieavond laten we je kennismaken met Lean-denken. Samen met lean-coach Anouk Floren van Veltion onderzoeken we wat Lean-denken op jouw land- of tuinbouwbedrijf zou kunnen betekenen.

Locatie:
Pittem
30 nov

Hoe bereid je je bedrijf voor op nieuwe tariefstructuren en de uitrol van de digitale meters? Is batterijopslag iets voor jouw bedrijf? Welke processen en machines kunnen flexibel worden ingezet? Wat kunnen we leren van praktijkvoorbeelden?

Tijdens deze studienamiddag van het project SAVE "Slim Aansturen Van Elektriciteit" gaan we samen met aanbieders van energietechnologie, onderzoekers en eindgebruikers na hoe we zelf geproduceerde energie optimaal kunnen inzetten op land- en tuinbouwbedrijven. De studienamiddag vindt plaats op de demonstratiesite van Inagro, waar recent een batterij werd geplaatst als aanvulling van de PV-installatie.

Locatie:
Rumbeke
6 dec
De cursus maakt u vertrouwd met de voornaamste opdrachten en aandachtspunten voor bestuurders van agrarische coöperaties. Zo verwerft u inzichten om uw mandaat nog beter uit te voeren. Met deze cursus richten we ons in de eerste plaats op bestuurders van agrarische coöperaties met management en personeel.


Locatie:
Leuven
11 dec

De stap zetten om samen met
anderen een nieuw coöperatief initiatief op te zetten is een mooie, maar
complexe uitdaging. Je hebt immers een ganse weg af te leggen: van
coöperatief idee tot het oprichten van de coöperatieve vennootschap en de
eerste stappen van de coöperatieve onderneming
. Mogelijk krijg je te
maken met heel wat zaken waar je minder vertrouwd mee bent. Om je hierbij te
ondersteunen en te begeleiden, kun je deelnemen aan de Cera Coop Workshop.

Hannes Hollebecq geeft je
een introductie in coöperatief ondernemen en biedt je advies op maat in een
beperkte groepssessie. Na afloop weet je of een coöperatie het juiste ondernemingsmodel is voor
jouw idee. En zo ja, heb je heel wat informatie waarmee je de volgende stappen
met meer kennis en zelfvertrouwen kunt nemen. Indien je dit wenst, starten we
nadien een individuele begeleiding op.

Locatie:
Antwerpen
12 dec

Grijp deze kans en
maak op een unieke manier kennis met wat er op jullie afkomt. Dit is het
infomoment voor gans het gezin: ouders, bedrijfsopvolgers, partners, broers en
zussen, waarbij de overdracht – nu of in de nabije toekomst – centraal staat.

 

ACTIE

Schrijf je met
meerdere gezinsleden in (beide ouders, beide generaties) en geniet van een
mooie korting!

Locatie:
Zoersel
21 dec

Een kleine
rondvraag bij een aantal fruittelers leert ons dat men dikwijls worstelt met de
aansturing van een ploegbaas, managementteam. Wat mag je van hen verwachten?
Hoe communiceer je met hen? Hoe zorg jij dat ze de rest van de werknemers
gemotiveerd houden? Hoe communiceert deze ploegbaas/teamleider verder met de
andere personeelsleden? Het zijn allemaal vragen die regelmatig naar voor komen
bij het werken met teams.

Deze
sessie en het lerend netwerk dat hierop volgt is dan ook speciaal samengesteld
om aan deze vragen en behoeften een antwoord te geven. Tijdens het lerend netwerk gaan we in kleine groep
dieper op deze problematiek in.

Locatie:
Genk

Terugblik op voorbije activiteiten

17 okt

De rendabiliteit van zo'n windturbine hangt af van een aantal parameters: windsnelheid, elektriciteitstarief, eventuele e-steunmaatregelen, ... Ook rond de vergunning hangen nog veelvraagtekens.

Demodag
Om de vaakst gestelde vragen te beantwoorden, organiseren we een demodag rond middelgrote windturbines. Deze demodag vindt plaats op de terreinen van Vyncke nv. Een windturbine van100 kW, de XANT M-21, voorziet dit bedrijf van energie.

Tijdens deze demodag komt de provincie West-Vlaanderen haar visie en plannen voor de komende jaren toelichten. Het Innovatiesteunpunt focust op de mogelijkheden voor land- en tuinbouwbedrijven en XANT presenteert het economisch en energetisch potentieel van zijn windturbine. We sluiten af meteen rondleiding en een bezoek aan de windturbine.

Locatie:
Harelbeke
3 okt

Iedereen wil een georganiseerde werkplek waarbij al het materiaal makkelijk te vinden is en waarbij onderlinge afspraken duidelijk zijn.

De Lean-techniek 5S kan bedrijven helpen om, samen met de medewerkers, aan de slag te gaan met orde en netheid. Met als doel om makkelijker en efficiënter te werken.

Tijdens deze achter de schermen willen we je laten ervarne wat de kracht van 5S is.


Programma:
13.30 Ontvangst
13.45 Introductie
14.00 Bedrijfsvoorstelling
14.15 5S - de start van continu verbeteren
15.15 Rondleiding in productie met focus op toepassing van 5S op de werkvloer
16.45 Discussie en nabespreking
17.15 Hoe kun jij een 5S netwerk starten?
17.30 Einde

Locatie:
Bree
12 sep

We schetsen kort welke acties u van ons mag verwachten, lanceren een innovatief concept rond kennisuitwisseling met andere sectoren en nemen je mee in de wereld van Business storyteller Raf Stevens.

Programma:19:30 Ontvangst 20:00 Voorstelling programma innovatie & ondernemerschap 20:30 Business storyteller Raf Stevens - Sterke verhalen voor echte mensen 21:30 Receptie

Locatie:
Heusden-Zolder
15 jun

Een ‘tentoonstelling’ laat deelnemers
kennismaken met het project, de groepsaankoop ‘Behaag Natuurlijk’ van
Natuurpunt, ontwerpen van studenten Landshaps- en tuinarchitectuur (HoGent),
boeiende projecten en ideeën uit binnen- en buitenland, typeplannen voor aanleg
van voortuinen...

Locatie:
Putte
14 jun

Kan iemand makkelijk bepaalde taken op je bedrijf opnemen? Heeft al het materiaal een duidelijke plaats? Is het voor medewerkers duidelijk wat ze moeten doen? Weet je wat de klant verwacht?

Antwoord je op één van de bovenstaande vragen 'nee', dan kan Lean-denken je helpen. Wat Lean-denken is, kom je te weten tijdens een boeiende middag! In een uurtje krijg je een inleiding, waarna je zelf op ontdekking kan gaan wat Lean-denken op jouw bedrijf kan betekenen. Omdat de sessie live is, krijg je bovendien onmiddellijk antwoord op je vragen.

De sprekers zijn: Veerle Serpieters van het Innovatiesteunpunt en Susanne Pejstrup van Lean Farming

Locatie:
Leuven
13 jun

Een eerlijke bedrijfsopvolging, de kinderen gelijk behandelen & nog een goede oude dag: de droom van alle ouders. Wat zijn de mogelijkheden? Kom je inspireren en informeren. Op het einde van de avond ontvang je ook onze nieuwe brochure over dit thema.

Locatie:
Brecht
7 jun

Met ‘Short Food Supply Academy On Tour’ bieden we je een intensieve, praktische en concrete dagopleiding. Op basis van enkele theoretische en praktische technieken word je tijdens een busrit naar het Verenigd Koninkrijk concreet aan het werk gezet om marktopportuniteiten te ontdekken en een business concept uit te schrijven.
Ter plekke bezoeken we 4 winkelconcepten op de hoeve om inspiratie op te doen voor jouw bedrijf. We voorzien in een rondleiding en hebben een open gesprek met de eigenaar.
Op het einde van de dag neem je concrete ideeën mee naar huis waarmee je verder aan de slag kan. Samen met een innovatieconsulent helpen we het project realiseren op jouw tempo.


Doorheen de dag kom je in contact met collega ondernemers om kruisbestuiving te maximaliseren. Vijf experten staan tijdens de reis ter beschikking en helpen je persoonlijk vooruit met creatieve oefeningen en kritische vragen. In een persoonlijk onderhoud tijdens de reis werken ze samen met jou concrete ideeën uit tot een uitvoerbaar project.


Agenda:
06.00 Onthaal Carpool Beernem
06.15 Vertrek STIPT !
07.00 Tussenstop Carpool Veurne
08.30 Check In Calais Eurotunnel
10.00 Workshops & bedrijfsbezoeken regio Kent
18.30 Check In Folkestone Eurotunnel - Persoonlijke begeleiding & opvolging
22.30 Aankomst Carpool Veurne

Locatie:
Beernem
17 mei

Met 'Short Food Supply On Tour' bieden we je een intensieve praktische en concrete dagopleiding. Ter plekke bezoeken we 4 winkelconcepten op de hoeve om inspiratie op te doen voor jouw bedrijf. Doorheen de dag kom je in contact met collega ondernemers om kruisbestuiving te maximaliseren.

Locatie:
Lummen
16 mei

We voorzien een aantal boeiende sprekers met ruime kennis en ervaring. Er zal een live demonstratie van mestscheiding plaatsvinden gekoppeld aan de uitwerking van een concrete case voor het bedrijf van gastheer Jan Linssen.

Dagvoorzitter van deze inspiratiesessie is Albert Bohnen


Locatie:
Kinrooi
10 mei

Hoe bereid je je bedrijf voor op nieuwe tariefstructuren en de uitrol van de digitale meters? Is batterijopslag iets voor jouw bedrijf? Wat kunnen we leren van praktijkvoorbeelden?

Locatie:
Genk