Menu

Onze projecten

Innovatiecampagne

Sinds 1999 organiseert het Innovatiesteunpunt 2-jaarlijks de Innovatiecampagne.

kerkalsdorpsknooppunt

Food Heroes

Het project Food Heroes focust op innovatieve ondernemers in de agro-voedingsindustrie.

EU-PIG

De Europese unie is de tweede grootste producent van varkensvlees en ‘s wereld grootste exporteur.  Om deze economisc

Agrocoach

Tijdens Agrocoach werken we in een kleine groep rond de ontwikkeling van je bedrijf en de problemen die je op je weg tegenkomt.

PAS GeRUND

We gaan op zoek naar een meettechniek om ammoniakemissies uit stallen te bepalen op een goedkope en toch correcte manier. Op deze manier kunnen maatregelen sneller, correcter en goedkoper geëvalueerd worden.

Food from Food

Het project Food from Food (Triple F) stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de agro- en voedingsmiddelenindustrie

InDIRECT

InDIRECT wil bijdragen aan de Europese doelstelling om ‘Afval te beheren als grondstof’.

Sense-IT

Het Sense-IT project wil via toepassing van sensortechnologie een antwoord bieden op 2 vragen die de laatste jaren met regelmaat gesteld worden binnen de sierteeltsector:

LIONS

Limburgs Agrarisch Ondernemerschap Stimuleren

Agro MEATs Nature

Landbouw en natuur dichter bij elkaar brengen, is een doelstelling van ‘Agro MEATs Nature’.

Uitzicht door inzicht II - Kompas voor sleutelmomenten

Inzicht in je bedrijf brengt! Verbeter je ondernemerschap en laat je bedrijf scannen.