Menu

Onze projecten

Innovatiecampagne

Sinds 1999 organiseert het Innovatiesteunpunt 2-jaarlijks de Innovatiecampagne.

Naar een meer duurzame pluimveehouderij via brongerichte vermindering van ammoniakemissie

De pluimveehouderij wordt in toenemende mate geconfronteerd met steeds strengere eisen omtrent milieu en maatschappel

Carbon Farming

 

AgriLink

De partners van AgriLink willen beter begrijpen wat de rol is van landbouwadviseurs in het beslissingsproces van een

IDEA

IDEA wil werken aan algen als volwaardig alternatief voor voeding, veevoeder en verzorgingsproducten.

Food Heroes

Het project Food Heroes focust op innovatieve ondernemers in de agro-voedingsindustrie.

Enabling

ENABLING is het initiatief van 16 partners in 13 EU- en geassocieerde landen.

EU PiG

De Europese Unie is de tweede grootste producent van varkensvlees en ‘s werelds grootste exporteur.

Agrocoach

Tijdens Agrocoach werken we in een kleine groep rond de ontwikkeling van je bedrijf en de problemen die je op je weg tegenkomt.

Dorp Dynamiek

Dorp Dynamiek is de overkoepelende naam voor volgende 2 LEADER-projecten:

De Klimaatploeg

In het project ‘De Klimaatploeg’ werken melkveehouders en klimaatexperten als één ploeg samen met als doel klimaatmaa

Veerkrachtige dorpen

Samen werken aan het versterken van de veerkracht van de kerkdorpen: Booischot, Heist-Goor, Schriek, Groot-Vorst en E