Menu

Cooperatief Ondernemen

Samenwerken helpt grenzen verleggen. Door samen te werken ga je misschien wat trager, maar geraak je verder. Vanuit die filosofie stimuleert Cera, zelf één van de oudste coöperaties in België, het coöperatief ondernemen in België.

Het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland is in Vlaanderen dan weer de voortrekker voor innovatie in de agrarische sector en de plattelandssamenleving. Innovatie kan gaan om grote, maar zeker ook om kleine veranderingen en dit in diverse sectorgerelateerde domeinen zoals hernieuwbare energie, verwerken en vermarkten van landbouwproducten, duurzame mobiliteit, …. Innoveren is de toekomst voorbereiden.

Cera en het Innovatiesteunpunt bundelen hun expertise in het project ‘Coöperatie voor Innovatie’ vanuit het overtuiging dat     

  1. De kansen voor coöperaties beter gezien, gestimuleerd en geïnitieerd worden in de diverse innovatieve domeinen die de agrarische sector en de plattelandssamenleving kennen.
  2. coöperaties, als bestaande samenwerkingsverbanden, meer kansen geven aan innovatieve initiatieven.

Zo versterken de partners (Cera en het Innovatiesteunpunt) het samen werken, en het coöperatief ondernemen in het bijzonder, én het innoveren in de Vlaamse land- en tuinbouw en de plattelandssamenleving.

 

Andere

Ga met het Innovatiesteunpunt op zoek naar ECCO-inspiratie

Het opstarten van een energiecoöperatie om in lokale energiebehoefte te voorzien is niet voor d

Eerder verschenen artikels

Andere

Samen bereik je meer

Binnen het ECCO-project zetten de partners volop in op samenwerking, bijvoorbeeld onder de coöp