Menu

Emissie reduceren

Landbouwbedrijven en hun omgeving hebben onvermijdelijk invloed op elkaar en dit zowel op een positieve als op een minder positieve manier. Een voorbeeld van de laatste wijze is de uitstoot van allerlei gassen en substanties. Zo gaat het runnen van een land- en tuinbouwbedrijf af en toe gepaard met de uitstoot van onder andere ammoniak, fijn stof, geur en broeikasgassen. Dit kan helaas voor hinder zorgen. Het reduceren van deze emissies is dus in vele gevallen een stap vooruit.

Innovatiesteunpunt heeft hier dan ook een belangrijk punt van gemaakt en ziet deze emissies graag gereduceerd. Dit moet echter verwezenlijkt worden zonder dat het ontwikkelingsperspectief van de landbouwer verloren gaat. Om deze ambitie waar te maken wordt er samen gezeten met mensen uit de praktijk en het onderzoek en ook beleidsmakers schuiven mee aan tafel. Op deze manier kan er een optimale kennisuitwisseling gebeuren tussen de verschillende partijen. Er worden nieuwe, innovatieve reductietechnieken ontwikkeld, vormingen gegeven rond de schadelijke emissies, versnelling gebracht in de implementatie van technieken, technieken gedemonstreerd… 

Andere

Een luchtwasser, wat nu?!

In het VLAIO-project BLES bekijkt Innovatiesteunpunt samen met ILVO, Inagro en de UGent hoe we

Eerder verschenen artikels

Andere

Gluren bij de buren: is de kringloopwijzer iets voor ons?

In november kwam de ‘Operationele Groep (OG) Bedrijfsstikstofbalans’ voor de zesde keer samen.

Andere

Ammoniakemissiearm stalsysteem? Varkenshouder Dirk geeft tips!

Sinds 2003 is het in Vlaanderen verplicht om nieuwe varkensstalen te voorzien van een ammoniakemissiearm stalsysteem.

Andere

Mestrobot: werknemer van de maand of zorgenkindje?

Landbouwers die in het kader van PAS hun ammoniakemissie moeten verminderen, moeten hiervoor maatregelen van op de PA

Andere

Operationele groep bestudeert stikstofbalans

De operationele groep ‘Bedrijfsstikstofbalans’ werd opgericht in het kader van EIP of Europees Innovatie Partnerschap

Publicaties

Jaarverslag

Bokashi, Urban Smart Farm, Mulchkartoffeln,… je zou het misschien niet verwachten, maar deze internationaal klinkende namen zijn 3 van de 10 winnende ideeën van onze Innovatiecampagne in 2016.

Terugblik op activiteit

Eerste bijeenkomst operationele groep Bedrijfsstikstofbalans

Op 18 oktober 2016 kwamen de leden van de operationele groep ‘Bedrijfsstikstofbalans’ voor de e

Terugblik op activiteit

's Werelds eerste koeientuin

Met een groep van 25 geïnteresseerden bezochten we de eerste koeientuin ter wereld.

Publicaties

Goed GeRUND afgerond

Op 30 juli 2016 liep het project Goed GeRUND af. Goed GeRUND informeerde de rundveehouders over ammoniakemissie en he