Menu

Emissie reduceren

Landbouwbedrijven en hun omgeving hebben onvermijdelijk invloed op elkaar en dit zowel op een positieve als op een minder positieve manier. Een voorbeeld van de laatste wijze is de uitstoot van allerlei gassen en substanties. Zo gaat het runnen van een land- en tuinbouwbedrijf af en toe gepaard met de uitstoot van onder andere ammoniak, fijn stof, geur en broeikasgassen. Dit kan helaas voor hinder zorgen. Het reduceren van deze emissies is dus in vele gevallen een stap vooruit.

Innovatiesteunpunt heeft hier dan ook een belangrijk punt van gemaakt en ziet deze emissies graag gereduceerd. Dit moet echter verwezenlijkt worden zonder dat het ontwikkelingsperspectief van de landbouwer verloren gaat. Om deze ambitie waar te maken wordt er samen gezeten met mensen uit de praktijk en het onderzoek en ook beleidsmakers schuiven mee aan tafel. Op deze manier kan er een optimale kennisuitwisseling gebeuren tussen de verschillende partijen. Er worden nieuwe, innovatieve reductietechnieken ontwikkeld, vormingen gegeven rond de schadelijke emissies, versnelling gebracht in de implementatie van technieken, technieken gedemonstreerd… 

Andere

Mestrobot: werknemer van de maand of zorgenkindje?

Landbouwers die in het kader van PAS hun ammoniakemissie moeten verminderen, moeten hiervoor maatregelen van op de PA

Eerder verschenen artikels

Andere

Operationele groep bestudeert stikstofbalans

De operationele groep ‘Bedrijfsstikstofbalans’ werd opgericht in het kader van EIP of Europees Innovatie Partnerschap

Publicaties

Jaarverslag

Bokashi, Urban Smart Farm, Mulchkartoffeln,… je zou het misschien niet verwachten, maar deze internationaal klinkende namen zijn 3 van de 10 winnende ideeën van onze Innovatiecampagne in 2016.

Terugblik op activiteit

Eerste bijeenkomst operationele groep Bedrijfsstikstofbalans

Op 18 oktober 2016 kwamen de leden van de operationele groep ‘Bedrijfsstikstofbalans’ voor de e

Terugblik op activiteit

's Werelds eerste koeientuin

Met een groep van 25 geïnteresseerden bezochten we de eerste koeientuin ter wereld.

Publicaties

Goed GeRUND afgerond

Op 30 juli 2016 liep het project Goed GeRUND af. Goed GeRUND informeerde de rundveehouders over ammoniakemissie en he

Terugblik op activiteit

Terugblik: Lerend netwerken Goed GeRUND

Op 28 en 29 juni vonden de laatste lerend netwerken van het project

Innovatiecampagne

Doe mee & win € 2500!

Dit idee won! En nu is het aan jou! Heb jij een goed idee?

Terugblik op activiteit

Terugblik Open Energiedag

Op 11 maart ontving Enerpedia zo'n 200 deelnemers op de Open Energiedag.