Menu

Adviestrajecten Landbouw

Ondernemersscan

Met de ondernemersscan peilen we samen met jou met naar je capaciteiten als manager.
Lees meer >

Bio-omschakeling

Omschakelen naar bio is een stap die een doordachte aanpak vereist.
Lees meer >

Energiescan

Via een doorlichting brengen we het energieprofiel van je bedrijf in kaart.
Lees meer >

Thuisverkoop

Creëer een professioneel verkooppunt en laat je kassa rinkelen.
Lees meer >

Adviesraad

Laat jezelf en je bedrijf omringen met externe adviseurs.
Lees meer >

Ideecoach

Heb je een wild idee voor jouw bedrijf of een nieuw product?
Lees meer >

Coöperatief ondernemen

Wil je een coöperatie starten en versterken of lid worden van een coöperatie.
Lees meer >

Productonwikkeling

Je wil productverliezen reduceren, een nieuwe markt aanboren of rechtstreeks leveren aan de eindklant
Lees meer >

Samenwerking opstarten

We helpen je samenwerkingsverband opstarten.
Lees meer >

Projectsteun voor innovatie

Via Vlif zoekt Innovatie kan je 40% subsidie krijgen voor je project.
Lees meer >

Naar een optimale bedrijfsorganisatie

Lees meer >

Mini-WKK

Wij zoeken naar de mini-WKK die bij jouw bedrijf past.
Lees meer >

Windenergie

Met een windturbine kan je zelf duurzame elektriciteit produceren.
Lees meer >

Zonnepanelen

Wil je graag weten of zonnepanelen rendabel kunnen zijn op jouw bedrijf?
Lees meer >

Warmtepomp

Een efficiënte manier de laagwaardige warmte uit je omgeving omzetten naar energie.
Lees meer >

Zonneboiler

Produceer zelf op een duurzame manier warm water produceren.
Lees meer >

Energieopslag

Je zelf geproduceerde elektriciteit gedurende een korte periode opslaan.
Lees meer >

Landbouw-verbreding

Wil je een rendabele bijkomende activiteit opstarten op de boerderij?
Lees meer >

Voedselverlies & reststromen

Ben je op zoek naar een oplossing voor jouw reststroom en/of voedselverlies?
Lees meer >

Ammoniakemissie veehouderij

Wil je de ammoniakuitstoot van je bedrijf aanpakken?
Lees meer >

Nieuwe teelten

Er zijn veel opties voor vernieuwing of aanvulling van je teeltplan
Lees meer >

Business Model Canvas

Starten met een innovatief land-en tuinbouwbedrijf
Lees meer >

Je toekomstvisie?

De toekomst van je bedrijf uittekenen? Dat doe je samen.
Lees meer >

Waterscan

Advies over waterbesparing, alternatieve waterbronnen, duurzame waterproductie en duurzaam watergebruik
Lees meer >