Menu

Ondersteuning voor je onderzoeksvraag!

Written on 21 February 2019.
Het Departement Landbouw en Visserij heeft de oproep van de Operationele groepen voor 2019 geopend.

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de oproep van de Operationele groepen voor 2019 geopend en groepen kunnen indienen tot 31 maart 2019. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 30.000 euro per project.

De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 juli 2019 en ten laatste op 1 december 2019. De projecten lopen uiterlijk tot 30 november 2021.

Operationele groepen? 

Wanneer landbouwers naar aanleiding van een onderzoeksvraag een ‘operationele groep’ vormen – waarin ze rond de tafel zitten met adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren – kunnen ze hiervoor ondersteuning krijgen in de vorm van subsidies. Ze kunnen deze subsidies gebruiken als een voortraject van een onderzoeksproject, voor het project zelf, of als een vorm van initiatie voor een verdere samenwerking tussen partners met een verschillende achtergrond.

Het totale budget bedraagt 150.000 euro. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 30.000 euro per project. Er worden minstens twee projecten gesubsidieerd rond het thema ‘Gewapend tegen waterschaarste’. Het moet gaan om nieuwe oplossingen die momenteel nog niet in de landbouwpraktijk gebruikt worden. Een zo efficiënt mogelijk (her)gebruik van water en geen water laten verloren gaan staan centraal in deze projecten. Het kan gaan over ‘slim’ technische oplossingen maar ook over organisatorische oplossingen zoals innovatieve samenwerkingsverbanden tussen partijen die wateraanbod en watervraag combineren. Deze oplossingen voor concrete vragen moeten ervoor zorgen dat landbouwers gewapend zijn tegen waterschaarste en/of wateroverlast.

Subsidie - projecten indienen kan tot 31 maart

Per operationele groep kan je maximaal 30.000 euro subsidie krijgen. Die kan je gebruiken voor oprichtingskosten en werkingskosten van de groep. Het bedrag van de subsidie mag ten hoogste 90% van de subsidiabele kosten uitmaken. Voor de overige 10% moet je zelf instaan, samen met je partners. De deadline voor het indienen van een project is 31 maart.

Wil je meer weten over deze subsidie of wil je zelf een operationele groep vormen? Neem dan contact op met het Innovatiesteunpunt via Stijn Bossin (016 28 61 37). Je kunt ook surfen naar www.vlaanderen.be/landbouw/operationelegroepen of rechtstreeks informatie vragen bij het departement Landbouw en Visserij (Els Lapage | Tel. 02 552 79 07 | els.lapage@lv.vlaanderen.be).