Menu

Jaarverslag 2018: Motor voor Innovatie… voor landbouw en platteland

Written on 26 April 2019.
Ook in 2018 zwengelden we de motor voor innovatie opnieuw aan.

Het Innovatiesteunpunt van Boerenbond en Landelijke Gilden is nog steeds de partner bij wie landbouwers & plattelandsbewoners zich thuis voelen in hun zoektocht naar alternatieven om boeiende uitdagingen op hun bedrijf het hoofd te bieden én om kansen optimaal te grijpen. Onze innovatieconsulenten gaan dagelijks op pad om met heel wat energie deze uitdagingen aan te pakken.

Ook in 2018 zwengelden we de motor voor innovatie opnieuw aan. Niet alleen via de talrijke innovatieadviezen of nieuwe thema’s, maar ook door 122 inzendingen voor de Innovatiecampagne met daarbij vijf succesvolle KBC-innovatieavonden.

1000 innovatieadviezen

Maar laat ons beginnen bij de basis. In 2018 registreerden we bijna duizend innovatieadviezen. Land- en tuinbouwers en plattelandsbewoners bleven ons dus vinden. En ook onze partners hebben hun vertrouwen in het Innovatiesteunpunt bevestigd, want op 19 maart ondertekenden Boerenbond en Landelijke Gilden, Cera en KBC een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst voor het Innovatiesteunpunt. Wij zijn hen zeer dankbaar dat zij blijven geloven in het belang van innovatie voor onze sector en dat ze zich opnieuw voor vijf jaar engageren in ons verhaal.

Kinderschoenen ontgroeid

In dat verhaal is plaats voor grote en kleine actoren. Initiatieven zoals ‘Schatten op de boerderij’ vormen een loketfunctie voor het Innovatiesteunpunt. Iedereen is welkom om zijn of haar idee af te toetsen bij de juiste experts en krijgt een antwoord op maat. Vaak gaat het om ideeën die gegroeid zijn uit een of andere inspiratietour die het Innovatiesteunpunt ondernam in Vlaanderen of de buurlanden. Want over het muurtje kijken is nuttig en boeiend, zowel op vlak van landbouw als op vlak van platteland. De acties op dat platteland ontgroeiden in 2018 de kinderschoenen. Projecten rond hergebruik van kerken, dorpskernvernieuwing, groen op straat en dorpsparticipatie bereikten duizenden plattelandsbewoners.

122 inzendingen, 2700 aanwezigen

Met de Innovatiecampagne bleven we ook in 2018 de vinger aan de pols houden bij de innovatieve boeren en tuinders. Meer dan 100 inzendingen en wel 2700 aanwezigen op de KBC-Innovatieavonden, dat kan maar één ding betekenen: innovatie inspireert boeren en tuinders. De tien winnaars zijn mooie ambassadeurs voor de sector. Hun ideeën leveren aan hun collega-boeren stof tot nadenken en vooral goesting om te experimenteren, en daar doen we het voor! 

Verbinding economie & ecologie

Als er één onderwerp is dat in 2018 nadrukkelijk op de agenda stond, is het wel klimaat. Het Innovatiesteunpunt zette daar ook in het verleden al op in en zal dat in de toekomst natuurlijk blijven doen. Onze focus ligt bij de individuele bedrijfsbegeleidingen, waarbij we ook de economische kant niet uit het oog verliezen. Die verbinding tussen economie en ecologie komt bijvoorbeeld tot uiting in het project ‘carbon farming’, waarin we op zoek gaan naar een betaalbaar businessmodel voor kool - stof-opslag in de bodem, waar onze boeren mee aan de slag kunnen. Het is maar één van de tientallen projecten waarvoor het Innovatiesteunpunt zich ook in 2019 zal inzetten.