Menu

Gezocht: melkveehouders die willen automatiseren of een nieuwe stal overwegen

Written on 09 November 2020.
...want niemand bereikt succes in zijn eentje. Het Innovatiesteunpunt wil een lerend netwerk uitbouwen rond automatisatie in de melkveehouderij.

Steven Van Parys streefde ernaar om een zo geautomatiseerd mogelijke stal te maken die hij zo efficiënt mogelijk kan runnen: op het vlak van arbeid, dierenwelzijn, productiviteit, duurzaamheid en energie-efficiëntie. Zoals je in het verhaal van Steven kan lezen is het belangrijk om tijdig, weloverwogen keuzes te maken. Steven koos ervoor om in te zetten op automatisatie en hij wilde dit doortrekken naar alle handelingen.

Lang voor de eerste spadesteek moet het volledige concept van deze stal duidelijk zijn. Er is bij dergelijke investering geen ruimte om handelingen aan te passen tijdens de realisatie van de stal. Ook moet je 100% overtuigd zijn van je concept want het is niet evident om eigen wensen te bespreken met leveranciers.

Het Innovatiesteunpunt wil een lerend netwerk uitbouwen rond het thema automatisatie in de melkveehouderij. Melkveehouders die zelf met het thema automatisatie bezig zijn of op relatief korte termijn een nieuwe stal overwegen mogen een mail sturen naar patrick.meulemeester@innovatiesteunpunt.be.

Niemand bereikt succes in zijn eentje

Malcolm Gladwell