Menu

Sla de handen in elkaar

Written on 06 January 2021.
“Spot de kansen en grijp ze!”
Er zijn uitdagingen die je door samen te werken beter aankan. We zien een groeiend aantal initiatieven waarin mensen en ondernemingen de handen in elkaar slaan. Zo worden burgers vennoot van bijvoorbeeld Zonnewind, een coöperatie die inzet op hernieuwbare energie. Ze financieren samen energiebesparende initiatieven in een melkveebedrijf en zonnepanelen voor een hoeveslagerij. In jouw buurt liggen vermoedelijk ook zulke kansen.
In analogie met coöperaties rond hernieuwbare energie, verwacht ik dat inwoners ook de krachten zullen bundelen rond de opvang van water in hun wijk of voor de financiering van grotere projecten. Misschien kan je dit water als boer gebruiken? Waar overheid en markt tekortschieten, zie je dat mensen zelf initiatief nemen. Ook in de ondernemingswereld groeit het aantal samenwerkingsvormen. Nieuwe teelten en teeltmethoden vragen aangepaste machines. Een groep landbouwers zorgt dat die er komen. Vergroening rendeert meer als er meerdere boeren de handen in elkaar slaan en boer en verwerker zorgen voor nieuwe, unieke producten.
 

Dit artikel werd gepubliceerd in  Boer&TuinderVoor het overnemen van artikelen uit Boer&Tuinder is steeds schriftelijke toestemming van de redactie nodig. Bronvermelding is altijd verplicht.