Menu

Europa wil rurale troeven ontwikkelen

Written on 03 June 2021.

Om de energietransitie te realiseren en energiezekerheid te garanderen zijn lokale productie, distributie en verbruik van energie essentieel. Het potentieel van het platteland en zijn land- en tuinbouwers zal moeten worden geëxploiteerd om deze energiedoelstellingen te realiseren. De Europese Commissie wil deze lokale en rurale troeven ten volle ontwikkelen en geeft in nieuwe richtlijnen omtrent energie en elektriciteit een aanzet om concepten als lokale energiegemeenschappen en energiedelen mogelijk te maken. Onze Vlaamse overheid past zijn energieregeling momenteel aan waardoor na de zomer van 2021 deze concepten concreet kunnen worden uitgewerkt en toegepast.

Het Innovatiesteunpunt coördineert momenteel het Europese Interreg NWE-project ECCO, dat het opstarten en ontwikkelen van lokale energiesamenwerkingen van boeren en burgers ondersteunt. De verzamelde expertise, ervaringen en werkmethodieken werden ingezet ter inspiratie, realisatie en versterking van de energiecoöperatie Halnet.