Menu

Gezocht: melkveehouders voor praktijktesten met duurzame rantsoenen die enterische methaanemissies bij melkvee reduceren

Written on 13 July 2021.
Maakt uw melkveebedrijf straks deel uit van het Project Happy Climate Milk (HappyCliMi)?

Het Vlaams energie- en klimaatplan 2021-2030 verplicht de enterische emissies terug te dringen met 19% t.o.v. het referentiejaar 2005. Om de methaanuitstoot per dier te kunnen verminderen, werd het convenant “Enterische emissies rundvee” tot stand gebracht waarin reductiemaatregelen uitgewerkt worden. Het project HappyCliMi wil op korte en middellange termijn voederstrategieën aanbieden die enterische methaanemissies bij melkvee reduceren. 

Waarom hebben we je hulp nodig?

Voor bepaalde nevenstromen uit de agrovoedingsindustrie, zoals koolzaadschroot en bierdraf werd reeds een methaanreductie gemeten wanneer deze producten worden ingemengd in het veevoeder. We willen deze succesvolle voederstrategie verder verfijnen en mogelijks uitbreiden met andere gefermenteerde graannevenstromen om ze beter toepasbaar te maken zodat meer melkveehouders ze kunnen toepassen.

Wie zoeken we?

4 melkveehouders die tussen november 2021 en oktober 2023 twee voederstrategieën op hun bedrijf in de praktijk laten brengen voor een totale tijdsduur van ongeveer 6 maand. De basisrantsoenen van de 4 melkveehouders moeten voldoende verschillen zodat de maatregelen kunnen vertaald worden naar de totale Vlaamse melkveehouderij. Vandaar deze brede oproep.

Wat verwachten we van je?

Voor een goede uitvoering van de proef is het nodig te werken met twee gelijk samengestelde diergroepen. De eerste groep krijgt steeds het normale rantsoen, de tweede groep afwisselend het normale rantsoen en twee aangepaste rantsoenen, telkens gedurende 1 maand. Daarnaast is het noodzakelijk de nodige meetapparatuur om emissies te meten in de stal te installeren.

Hoe gaan we praktisch te werk?

De geïnteresseerde bedrijven worden door ons team bezocht om te bekijken naar de haalbaarheid om de proeven uit te voeren. De geselecteerde bedrijven worden daarna door het technisch team bezocht. Na overleg met de melkveehouder wordt de infrastructuur aangepast zodat er met twee groepen kan gewerkt worden. Verder gebeuren de nodige technische installaties. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er indien nodig extra hekkens geplaatst worden voor de stalindeling en looproutes naar de melkinstallatie. Er wordt ook een GreenFeed krachtvoederbox geïnstalleerd in een vrije ruimte in elke groep. Deze GreenFeed meet de methaanuitstoot van de koeien zodat beide rantsoenen met elkaar vergeleken kunnen worden. Verder worden enkele andere kleine aanpassingen gedaan zoals het plaatsen van kalibratiegasflessen voor de GreenFeed, het plaatsen van elektronische oormerken indien nodig en het verzamelen van productiedata van de kudde.

Wat krijgt je van ons terug?

  • Een vergoeding om de proeven op je bedrijf te laten doorgaan.
  • Kennis van de methaanuitstoot van je melkveekudde.
  • Indien gewenst wordt u opgenomen in de begeleidingsgroep van het project en krijgt u alle informatie uit eerste hand.
Ben jij de melkveehouder die we zoeken en zou je het wel zien zitten om deze duurzame rantsoenen op jouw bedrijf in de praktijk te brengen? Wil je helpen verder bouwen aan de toekomst van de melkveehouderij in Vlaanderen? Laat ons zo snel mogelijk iets weten via dit formulier!
 
 
 
 

HappyCliMi is een VLAIO-project dat kadert binnen de speerpuntcluster van Flanders’ FOOD. Naast Flanders’ FOOD zijn ook ILVO, UGent en Innovatiesteunpunt partner in dit project.