Menu

Nele Loenders

Functie: 
Innovatieconsulent circulaire economie
Cel: 
Milieu-technische cel

Circulaire economie, dit klinkt misschien als een nieuw, trendy woord maar het idee wordt al jaren toegepast op landbouwbedrijven. In een circulaire economie worden verliezen en reststromen vermeden. Waar dit niet mogelijk is, tracht men de verliezen en reststromen zo hoogwaardig mogelijk te valoriseren. Het uiteindelijke doel hiervan is om een gesloten kringloop te creëren. In de agrovoedingsketen kan je verschillende voorbeelden van zo’n circulaire keten terugvinden, zo zorgt bijvoorbeeld de landbouwsector voor een hoogwaardige valorisatie van plantaardige reststromen uit de voedingsindustrie in de vorm van veevoeding of bodemverbeteraar.

Heb je een bedrijfseigen reststroom of nevenstroom die je wilt valoriseren, maar je weet niet hoe of welke toepassing het beste is? Heb je een innovatief idee i.v.m. het valoriseren van nevenstromen, circulaire economie of bio-economie en wil je dit graag aftoetsen? Contacteer me en we bespreken samen de mogelijkheden.

Mijn contactgegevens

GSM: 
0499222966
E-mail: 

Artikels door Nele Loenders

Andere

Gezocht: melkveehouders voor praktijktesten met duurzame rantsoenen die enterische methaanemissies bij melkvee reduceren

Maakt uw melkveebedrijf straks deel uit van het Project Happy Climate Milk (HappyCliMi)?

Andere

HappyCliMi: enterische emissies reduceren bij melkvee door voederstrategieën

In Vlaanderen is landbouw verantwoordelijk voor 10% van de broeikasgasemissies.