Menu

Gezocht: 30 Limburgse land- en tuinbouwbedrijven voor warmteaudits en intensief begeleidingstraject

Written on 10 August 2021.

Provincie Limburg beoogt in 2050 een nul-uitstoot van broeikasgassen. Dat gaat natuurlijk niet in één stap. Om klimaatvriendelijk ondernemen te ondersteunen, is het nieuwe project ‘Nieuwe energie voor de landbouw van morgen’ gelanceerd. Een initiatief van de Provincie Limburg, Boerenbond en het Innovatiesteunpunt van Boerenbond. Met de middelen van dit project zullen 30 Limburgse land- en tuinbouwers gratis intensief begeleidt worden om effectief over te stappen op duurzame, groenere verwarmings-alternatieven zoals aardgas, zonneboilers, mini-WKK’s, warmtepompen of recuperatie van restwarmte.

Zo’n overstap naar een duurzaam verwarmingssysteem is niet evident. De meeste ondernemers hebben geen zicht op de verschillende alternatieven die er zijn, wat zoiets zou mogen kosten en welke partijen betrouwbaar zijn om zo’n installatie uiteindelijk te komen plaatsen. In zo’n situatie is het niet ongebruikelijk dat er jarenlang niets veranderd, want iedereen heeft al genoeg zorgen.

Om dit te doorbreken, willen we met dit project elke ondernemer ondersteunen door hem/haar een persoonlijke energieconsulent toe te wijzen. De energieconsulenten hebben wél een zicht op de verschillende technologieën die zich al rendabel bewezen hebben en op de verschillende spelers die er op de markt zijn. De energieconsulent heeft als missie om ervoor te zorgen dat de ondernemer een objectief overzicht krijgt van de rendabiliteit van de mogelijke oplossingen. Hiervoor zal volgend traject doorlopen worden:

 1. Bedrijfsbezoek:
  1. De energieconsulent brengt het warmteprofiel van het bedrijf in kaart. Waar, wanneer en hoeveel warmte is er momenteel nodig op het land- en tuinbouwbedrijf? En kan de warmtevraag eventueel verlaagd worden door het toevoegen van extra isolatie of het vermijden van koudebruggen.
  2. Vervolgens komt er een analyse van het huidige verwarmingssysteem. Dit gaat zowel over de brandstof (stookolie, petroleum, propaan, elektriciteit…) als de verwarmingsbron (leeftijd/resterend rendement van de stookinstallatie). Een stookolieketel vervangen van 1986 zal rendabeler zijn dan eentje van 2017.
  3. Eens de huidige situatie in beeld is, wordt er aandacht besteed aan de mogelijke alternatieven. Ten eerste is het enkel zinvol om te rekenen aan oplossingen praktisch haalbaar zijn. Een aardgasketel is geen oplossing als de dichtstbijzijnde leiding 2 km ver is. Voor een biomassaketel is een groot oppervlak nodig om de brandstof te stockeren, en zo zijn er nog voorbeelden.
  4. Van de resterende oplossingen wordt een analyse gemaakt van de te verwachten investeringskost, ondersteuningsmaatregelen en de nieuwe stookkost. Zodanig krijg je een goed beeld van de rendabiliteit van elke verwarmingsmethode. Alle verzamelde en berekend informatie wordt gebundeld in een rapport.
 2. Ondersteuning bij offertes: daarna volgt een moeilijke stap voor de ondernemers. Het opvragen en vergelijken van offertes. Bij wie en wat moet je dan precies vragen? Daar neemt de energieconsulent de rol in van vertaler/tolk. Een land- en tuinbouwer en installateur spreken vaak niet dezelfde taal als het over de technische aspecten van het landbouwbedrijf of de duurzame verwarmingsbron gaat. De energieconsulent helpt er mee voor te zorgen dat de juiste vragen en de juiste informatie bij beide partijen beland. Wanneer de ondernemer de verschillende offertes ontvangt, helpt de energieconsulent om die te analyseren en onderling te vergelijken.
 3. Verdere ondersteuning bij implementatie en opvolging: bij cases waar het ook effectief tot een implementatie komt, wordt de situatie ook regelmatig opgevolgd zodat de installatie een vlotte start neemt.

Heb je interesse in een warmteaudit met intensieve begeleiding en heb je een land- of tuinbouwbedrijf in Limburg? Dan kan je je tot en met 30 september 2021 aanmelden bij Laurens Vandelannoote via laurens.vandelannoote@innovatiesteunpunt.be of 016 28 61 27.