Menu

Energiescan

De energieconsulenten van het Innovatiesteunpunt hebben al vele jaren expertise in het uitvoeren van energiescans in de land- en tuinbouw. Deze scan heeft als doel bedrijven een objectief beeld te geven van hun energiegebruik en stelt op die basis investeringen in energiebesparing en duurzame energieproductie voor.

De energiescan bestaat uit

 • een bedrijfsbezoek,
 • een rapport waarin alle besproken thema’s worden toegelicht,
 • en verdere opvolging van het bedrijf door bijvoorbeeld technische en financiële analyses van offertes door installateurs.

 

De scan neemt de 5 belangrijkste aspecten onder de loep die de energiekosten op jouw bedrijf kunnen verlagen.

1. Energiefactuur: Als eerste wordt de energiefactuur (zowel warmte als elektriciteit) geanalyseerd.

 • We geven je inzicht in de opbouw van de factuur en controleren of jouw tarieven competitief zijn met de geldende marktprijzen.
 • We leren je ook hoe je het best te werk gaat om een nieuw energiecontract af te sluiten.

2. Energiebalans en kengetallen. Dankzij de energiefacturen kunnen we de totale warmte- en energievraag van het bedrijf vaststellen. Bij het opstellen van de energiebalans gaan we deze totale energievraag toewijzen aan de deelprocessen op het bedrijf zoals ventilatie, verlichting, koeling….

 • Dit doen we op basis van de vermogens en draaitijden van de processen. Hieruit kunnen we de grootste verbruikers identificeren en deze vervolgens prioritair behandelen.
 • We berekenen ook kengetallen die je in staat stellen om jouw bedrijf te vergelijken met andere bedrijven uit dezelfde deelsector.

3. Energiebesparing. Voor elke verbruiker op het bedrijf gaan we na of er een energiezuiniger alternatief mogelijk is. Door een analyse van de te realiseren energiebesparing, de investeringskosten en mogelijke ondersteuningsmaatregelen, krijg je een goed beeld van de mogelijkheden en rentabiliteit van een energiebesparende maatregel op je bedrijf.

4. Duurzame energieproductie: Voor het resterende verbruik bekijken we wat de mogelijkheden zijn van eigen energieproductie.

 • fotovoltaïsche panelen,
 • warmtekrachtkoppeling,
 • zonneboiler,
 • kleinschalige vergisting,
 • houtverbranding
 • en warmtepompen

zijn maar enkele voorbeelden van technieken die een bijkomende financiële winst kunnen opleveren.

5. Energieopslag en slim aansturen van verbruikers: De momenten van energieproductie en energieverbruik komen jammer genoeg niet altijd overeen. Om hieraan tegemoet te komen gaan we de mogelijkheden na om energie op te slaan in batterijen of in processen die al op het bedrijf aanwezig zijne processen zoals de koeling of aanmaak van warm water.

Daarnaast bekijken we ook welke processen kunnen worden verplaatst naar het moment waarop de zon schijnt of de wind waait. Door meer gebruik te maken van de eigen energieopwekking wordt de rentabiliteit nog extra vergroot.

Voor ieder bedrijf de moeite waard

Door deze verschillende facetten is de energiescan voor ieder bedrijf de moeite waard. Zowel bedrijven met geen of weinig ervaring in energiebeheer, als bedrijven die al een aantal stappen hebben ondernomen, kunnen we met onze kennis begeleiden en  ondersteunen. Zo maken we samen met jou je bedrijf op een financieel interessante manier zo energie-efficiënt mogelijk.

Welke besparingen kan je realiseren? 

Op basis van onze ervaring met eerder uitgevoerde bedrijfsbezoeken weten we dat

 • er tot 10% kan bespaard worden op de energiefactuur,
 • dat er gemiddeld 13,5% energiebesparing mogelijk is
 • en dat daarnaast 25% aan groene stroom kan worden opgewekt
 
 

 

 

Hoeveel kost een Energiescan?

Eerstelijnsinfo
Gratis
Volledige scan en opvolging
Vraag je offerte aan.