Menu

Bestelformulier inspiratieboek Denk Doe Dorp

Gegevens van de besteller
Facturatiegegevens
Algemene voorwaarden

Innovatiesteunpunt, Diestsevest 40 te 3000 Leuven, bewaart uw persoonsgegevens voor administratie en opvolging van haar activiteiten overeenkomstig ons algemeen privacybeleid.
U heeft het recht op inzage en kan deze gegevens verbeteren of laten wissen. Meer info op 
www.innovatiesteunpunt.be/privacy.
U kan rechtstreeks contact opnemen via 
info@innovatiesteunpunt.be.