Menu

Dorp aan zet - Kanne

 

Werksessie 1

Tijdens de eerste werksessie in Kanne brachten geëngageerde inwoners de mooiste plekjes en sterkten van hun dorp in kaart.

Kanne is een dorp van de gemeente Riemst, grenzend aan Maastricht, gelegen aan de Jeker en tussen de heuvels. Voor de inwoners bezit het dorp tal van troeven: de mooie uitzichten, de diverse natuurgebieden, een sterk verenigingsleven, speelruimte voor de kinderen, een goedwerkende school met grote betrokkenheid van alle dorpelingen…

Na het in beeld brengen van alle sterkten van Kanne, werd er nagedacht over mogelijke verbeterpunten of missing links. Hoe kunnen we meer plekjes aantrekkelijker maken? Wat ontbreekt er nog in het dorp? Wat ligt er in omliggende dorpen dat je naar Kanne zou willen halen?
Voor de Kannenaren waren dit alvast belangrijke thema’s:

  • Veilig verkeer, in het dorp en meer specifiek in een groenere schoolomgeving.
  • Een aangenamer en groener dorpsplein met ruimte voor ontmoeten tussen jong en oud én voor de succesvolle Kannerse evenementen.
  • Een creatieve toekomst voor de historische gebouwen en dit op maat van alle Kannenaren.
  • Levenslang wonen in Kanne

Werksessie 2

Tijdens de tweede werksessie visualiseerden inwoners hun droombeelden voor Kanne in 2030. Ze maakten een moodboard met inspirerende foto’s voor de vier thema’s, die in werksessie 1 naar voren kwamen. Er werden droombeelden geformuleerd voor veilig verkeer, aangename en groene ontmoetingsplek in de dorpskern, een creatieve invulling met meerwaarde voor de bewoners van de historische gebouwen en levenslang leven in Kanne.

Vanuit de moodboards formuleerden de inwoners welke stappen er ondernomen dienen te worden om hun droombeelden te realiseren. Hoe kunnen we deze droombeelden realiseren? Welke acties kunnen er ondernomen worden? Wat hebben we hiervoor nodig? Wie kan dit doen? Of wie kunnen we betrekken?

Het invoeren van een schoolstraat, ludieke acties met de schoolkinderen rond verkeer, het plaatsen van verplaatsbare bloembakken op het statieplein, een wandeling door Kanne via een app, een rijdende buurtwinkel...

Werksessie 3

Allereerst filterden de inwoners de ideeën uit de vorige sessie naar haalbaarheid en vernieuwend voor Kanne. Het sorteren gaf de deelnemers een duidelijker zicht op welke acties prioritair zijn. Er werden laatste bedenkingen uitgewisseld alvorens de ‘quick win’ te kiezen.

Na een stemronde bleek dat de ideeën rond verbinden van inwoners op de meeste steun kon rekenen. Niet enkel het verbinden van kinderen met de oudere generatie, maar ook nieuwkomers met inwoners, Nederlanders met Kannenaren. Het idee leeft om een laagdrempelig evenement te organiseren, waar het dorp zichzelf voorstelt. Dit kan door een verenigingenmarkt, waar inwoners vrij kunnen deelnemen aan activiteiten van verenigingen. Eén van die activiteiten zou een kennismakingswandeling doorheen het dorp kunnen zijn.

Daarnaast willen de inwoners ook spontane ontmoetingsplekken in de publieke ruimte creëren. Door op verschillende plaatsen of zelfs aan de voordeur witte stoelen te plaatsen, kunnen inwoners genieten van hun dorp en een praatje slaan met elkaar.

Ook de verkeersveiligheid en parkeerproblematiek vragen om kortetermijnacties. Denk maar aan het organiseren van gemachtigde opzichters.

Werksessie 4

Tijdens de derde werksessie werd duidelijk dat de inwoners van Kanne willen inzetten op het verbinden van inwoners: Nederlanders, Kannenaren, nieuwkomers, jongeren, ouderen... De talrijke verenigingen zijn hierin een belangrijke factor.

Het voorziene budget wensen de inwoners dan ook te investeren in een witte bank/picknicktafel (refereren naar het witte dorp), die uitnodigt tot ontmoeten en verbinden met elkaar. Deze ontmoetingsbank zou op 2 locaties kunnen geïnstalleerd worden: het pleintje voor het H.H.beeld(Brugstraat) en ‘driehoek’ Dorpsplein.

Daarnaast zou het fijn zijn om een evenement te organiseren voor alle inwoners van Kanne, waarop de verenigingen zich kunnen voorstellen (verenigingenmarkt). Verenigingen krijgen de mogelijkheid om ook workshops, wandelingen… aan te bieden zodoende inwoners meteen kennismaken met de specialiteiten van iedere vereniging. Ook veilig verkeer in de schoolomgeving blijft een thema wat veel inwoners nauw aan het hart ligt.

En om ook hierop in te spelen zal het evenement plaatsvinden in de Brugstraat. Deze straat zou dan kunnen afgesloten worden voor verkeer en dus meteen een proefopstelling als Schoolstraat kunnen worden.

Tijdens de werksessie werden verschillende werkgroepjes samengesteld voor de verschillende onderdelen van de quickwin: de witte bank(en), de organisatie van het evenement en de verkeersveiligheid rond de school. De inwoners willen zich engageren om de quickwin verder uit te werken en te realiseren.

Slotmoment

Zondag 14 april 2019 vond het slotmoment van het traject ‘Kanne aan zet’ plaats. Binnen het Limburgse leaderproject Dorp aan zet was dit, na Kerniel (Borgloon) het tweede dorp waar het participatietraject met de inwoners werd afgerond. Onder begeleiding van STEBO vzw en Innovatiesteunpunt vzw brachten de inwoners de behoeften van hun dorp in kaart en formuleerden ze een ambitieus toekomstplan.

De bewoners overhandigden dit ambitieplan gisteren aan de Riemstse burgemeester Mark Vos.
Daarnaast staken ze zelf de handen uit de mouwen en gingen over tot een eerste actie.

Hun quick win, de herinrichting van ontmoetingsplekje Heilig Hart tegenover de basisschool met de plaatsing van een moderne picknikbank, werd officieel ingehuldigd.