Menu

Dorp Dynamiek - Kluizen

Kluizen kiest voor invulling van de pastorietuin

Uit verschillende dorpsvergaderingen bleek dat inwoners van Kluizen duidelijk nood hadden aan een ontmoetingsplaats. Een plek waar ze elkaar af en toe eens kunnen zien en een praatje slaan. Gemeente Evergem steunt dit initiatief en helpt mee bij de uitbouw van de ontmoetingsplaats in de oude pastorijtuin in Pastoorshoek.

De Groendienst maakte een plan op, in samenspraak met de bewonersgroep. Door de Covid-maatregelen werden sommige plannen achterop geschoven, maar dat hield de groep niet tegen om al enkele kleine ingrepen te doen.

Wat was het plan?

De pastorijtuin blijft een open plek, met ruimte voor verschillende aspecten:

 • een ontmoetingsplek voor jong en oud
 • genieten van wat het park te bieden heeft
 • herinneringen ophalen
 • spelen en ravotten
 • je verhaal kwijt kunnen
 • troost zoeken

De realisaties:

Een troostplek

De gemeente plaatste twee zitbanken in de buurt van het grotje. Daar plaatsten de dames van FERM een troostbord bij. Ze plantten er heel veel bloembollen rond, samen met de kinderen van de lagere school. In het grotje kwam het beeldje “de Cluysenaer”, dat verwijst naar de inwoners van Kluizen. Het beeldje is ontworpen door een lokale kunstenaar.

Een Ode aan het Zandeken
De verdwenen wijk “het Zandeken” moest voor de inwoners ook een plaats krijgen in het nieuwe park. Sinds einde maart prijkt er een herinneringsmonument in park Pastoorshoek in de vorm van een zandloper. Het monument bevat poëtische teksten van ter plaatse, en werd lokaal geassembleerd door een vroegere inwoner van het Zandeken.

Plannen voor de toekomst

 • Blotevoetenpad
  Van zodra het toegelaten is, wordt er een blotevoetenpad aangelegd voor de kinderen. Er komt ook een wandelpad.
 • Keuvelplaats
  Met paletten en boomstammen creëert de groep een keuvelplaats voor jongeren.

Zoals het past bij een dynamische groep, borrelen er nog meer ideeën. Maar het is goed om kleinschalig te beginnen en op die manier, samen met de dorpsgenoten, een plaats te creëren waar het leuk is om te vertoeven.

Het traject in Kluizen

Dorp Dynamiek is een project dat kennis en expertise rond toekomstgerichte dorpen, participatie en sociale cohesie samenbrengt in de Vlaamse Ardennen en het Meetjesland.

Het project inspireert, informeert, sensibiliseert en ondersteunt burgers, dorpen en gemeenten over de toekomst van hun dorp. Participatie en sociale cohesie zijn de rode draad. Landelijke Gilden en het Innovatiesteunpunt werken samen met de provincie Oost-Vlaanderen in de coördinatie van dit traject en begeleiden de dorpen en bewoners.

Het project Dorp Dynamiek zet zijn dorpentour verder en kwam begin dit jaar aan in Kluizen. De inwoners kregen er de kans om onder begeleiding van het Innovatiesteunpunt en Landelijke Gilden aan hun dorp te werken.

Digitale dynamiek in Kluizen

Tijdens de eerste werksessies werd een duidelijke scan gemaakt van het dorp en werden al eerste droombeelden in kaart gebracht.

Net toen we met de praktische en concrete uitwerking zouden startten, gooide Corona roet in het eten. Wegens de coronamaatregelen wordt het traject nu grotendeels digitaal verder gevoerd. Het is een creatieve zoektocht waarbij de Facebookgroep Dorp Dynamiek Kluizen de spil vormt.

De inwoners zetten in op de versterking van ontmoetingskansen en ontmoetingsinfrastructuur in het dorp, verkeersveiligheid in het dorp, historiek van het dorp en een betere bekendmaking en afstemming van het activiteitenaanbod. Als quickwin dromen ze van een invulling van de pastorijtuin. De inrichting van dit stukje openbaar groen in het dorp kan een start vormen voor locatie waar andere acties kunnen uitgevoerd worden in de toekomst!

 

Slotmoment

Afgelopen zaterdag vond de apotheose plaats van Dorp Dynamiek in Kluizen.  Naast de reeds gerealiseerde acties (opening van de dorps-ontmoetingsplek “Park Pastoorshoek”, plaatsing van zitelementen, inrichting van een troostplekje in samenwerking met de school) werden 2 monumenten geplaatst.  Eenerzijds kwam uit het participatief traject sterk de vraag iets te doen rond ‘het Zandeken’. (Zandeken was een gehucht in de gemeente Evergem. Het gehucht lag in het Gentse havengebied, ten westen van het Kanaal Gent-Terneuzen. In 2008 moest dit gehucht verdwijnen, om plaats te maken voor de uitbreiding van de Gentse kanaalzone en het Kluizendok.)  Zo kwam er het symbolisch monument in de vorm van een zandloper, ontworpen en gemaakt door een oud-inwoner van ‘t Zandeken.  Anderzijds werd er in het voormalige Mariagrotje een ‘Cluysenaerke’ geplaatst, ontworpen door een lokale kunstenares. Het beeldje verwijst symbolisch naar de inwoners van Kluizen.

Het geheel moest onder de verstrengde corona-omstandigheden doorgaan.  Toch kwamen heel wat inwoners kijken.