Menu

Dorp Dynamiek - Paulatem

Dorp Dynamiek is een project dat kennis en expertise rond toekomstgerichte dorpen, participatie en sociale cohesie samenbrengt in de Vlaamse Ardennen en het Meetjesland.

Het project inspireert, informeert, sensibiliseert en ondersteunt burgers, dorpen en gemeenten over de toekomst van hun dorp. Participatie en sociale cohesie zijn de rode draad. Landelijke Gilden en het Innovatiesteunpunt werken samen met de provincie Oost-Vlaanderen in de coördinatie van dit traject en begeleiden de dorpen en bewoners.

Paulatem

Startsessie

Het startschot van het project Dorp Dynamiek werd gegeven in Paulatem. Het pittoreske kerkje van het piepkleine dorp vormde de ideale uitvalsbasis om de bewoners uit te nodigen mee te stappen in het traject. Tijdens een eerste peiling kwam al naar boven wat leeft in het dorp. Thema’s als verkeer, bestuurskracht, klimaat en wonen kwamen er aan bod. In de werksessies die volgen, zullen de bewonersideeën omgezet worden naar ontwerpconcepten of realisaties voor Paulatem.

 

Werksessies 1 en 2

Op 24 april en 16 mei kwamen de inwoners van Paulatem samen in de dorpskerk.

Het project laat hen nadenken over toekomstmogelijkheden in hun piepkleine dorpje. Er wordt specifiek gewerkt rond drie grote uitdagingen:

  1. Ontmoeten
  2. Beeldkwaliteit
  3. Mobiliteit

Knelpunten, potenties en wensbeelden werden letterlijk in kaart gebracht. Hiermee willen we de dynamiek aanwakkeren in het dorpje met 126 inwoners, al is die al stevig aanwezig! In een volgende fase toetsen we de resultaten af met het lokaal bestuurd. Nadien kunnen we werken aan concrete acties.

 

       

 

Voor de inwoners van Paulatem zit het participatietraject er bijna op.
Vanaf einde maart 2019 tot begin deze zomer kwam een uitgebreide en enthousiaste groep dorpsbewoners samen in de kerk om er intensief mee na te denken over de toekomst van hun dorp. Tijdens deze maanden leerden (sommige) bewoners elkaar (beter) kennen, mocht er gedroomd worden, werden er ideeën gegenereerd en momenteel worden die in actie omgezet.

Er kwam een stemronde waarbij de bewoners zelf kozen op welke actie er wordt ingezet binnen het project. De ludieke verkeersacties kregen de meerderheid wat betreft het thema verkeersveiligheid en mobiliteit. Deze werden echter overbodig omdat de week nadien het gemeentebestuur besliste een proefopstelling (in de vorm van een knip) aan te leggen in de Paulatemstraat. Een maatregel die enorm werd gedragen door de werkgroep bewoners.

Rond het thema ontmoeten, was de kerk als dorpsknooppunt altijd al een belangrijke factor geweest doorheen het ganse traject.  De kerk is dan ook de enige ontmoetingsplaats in het piepkleine dorpje. Het gebrek aan basisuitrusting is echter een belemmerende factor bij het samenkomen. Zo is er geen stromend water, geen sanitair, geen degelijke isolatie, zijn er geen frigo’s, geen afwasbakken, geen tafels…

Hieruit ontstond de quickwin voor Paulatem:

· Enerzijds zal de verkeersluwe Paulatemstraat in de kijker gezet worden op het slotevenement van 15/09/2019.

· Anderzijds wordt de kerk nog meer uitgebouwd als ontmoetingsplek voor de inwoners van Paulatem. Voor de dorpsbewoners wordt een mobiele frigo aangekocht die in de kerk zal geplaatst worden en gebruikt kan worden voor elke activiteit die er zal plaatsvinden. De bewoners timmeren zelf een houten toog als aansluitend element.  

Met dit traject werd een nieuwe Dorpsdynamiek geïnitieerd waarbij een sterk appel wordt gedaan op het engagement van bewoners om de cohesie in het dorp te versterken, alsook met de bestaande verenigingen en het lokale bestuur. De verwachting is dat deze partijen elkaar sneller en vlotter zullen vinden in de toekomst als het gaat over ambities voor het dorp.

Het traject zal feestelijk afgesloten worden op 14/12/2019 in en rond de kerk te Paulatem.