Menu

Dorp Dynamiek Watervliet

Dorp Dynamiek is een project dat kennis en expertise rond toekomstgerichte dorpen, participatie en sociale cohesie samenbrengt in de Vlaamse Ardennen en het Meetjesland.

Het project inspireert, informeert, sensibiliseert en ondersteunt burgers, dorpen en gemeenten over de toekomst van hun dorp. Participatie en sociale cohesie zijn de rode draad. Landelijke Gilden en het Innovatiesteunpunt werken samen met de provincie Oost-Vlaanderen in de coördinatie van dit traject en begeleiden de dorpen en bewoners.

Watervliet

De komende maanden werken we volop aan een dynamisch Watervliet!

Het project Dorp Dynamiek streek tijdens de lokale kermis "Oogst op Stee" neer in Watevliet. Daar kregen de inwoners al 'een nieuwe kijk' op hun dorp. Het echte werk begon tijdens de eerste werksessie afgelopen donderdag. Knelpunten, potenties en wensbeelden werden letterlijk in kaart gebracht. De bedoeling van dit participatietraject is het opstellen van een prioriteitenlijst, geformuleerd door de inwoners en het bereiken van een realisatie voor de inwoners.

In een volgende fase worden de resultaten afgetoetst met het lokaal bestuur. Nadien kunnen we werken aan concrete acties. Het traject kadert in het Leaderproject 'Samen dorpen toekomst geven (Dorp Dynamiek)' waarbij Landelijke Gilden, samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, het Innovatiesteunpunt en het Plattelandscentrum samenwerkt aan een gedegen dorpenbeleid.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groen en verkeersveilig Watervliet!

Dorp Dynamiek zette het traject voort in Watervliet.  De inwoners kregen er de kans om onder begeleiding van het Innovatiesteunpunt en Landelijke Gilden aan hun dorp te werken.

De inwoners zetten in op verkeersveiligheid in het dorp en de schoolomgeving, de versterking van ontmoetingskansen van nieuwe inwoners in het dorp, en vergroening van het dorp. Als quickwin plannen ze dit najaar de aanplanting van boompjes en struiken op verschillende plaatsen in het dorp. In nauw overleg met het gemeentebestuur werken de inwoners hun plannen uit.
Bovendien ambieert de werkgroep verkeer een sensibiliseringsactie op poten te zetten om de dorpskern veiliger te maken, onder andere voor de schoolgaande jeugd. Ze kunnen hiervoor rekenen op onder andere de hulp van de lokale scholen.

Omwille van de coronamaatregelen wordt het traject nu grotendeels digitaal verdergezet.

Vergroening in Watervliet

De ambitieuze werkgroep stelde hun plannen tot vergroenen voor aan het gemeentebestuur die hun ideeën genegen waren.  In samenspraak met de gemeente en het Regionaal Landschap werd werk gemaakt van een aantal plaatsen in het dorp waar vergroening kon komen, dit in de vorm van het aanplanten van bomen en hagen. Het plan van aanpak volgde al snel. Hiervan zien we nu de eerste resultaten.

De plantactie vond -coronaproof- met enkele dorpsbewoners plaats in december 2020. De coronacrisis belet ons om fysiek samen de realisaties te vieren en te beleven. De inwoners van Watervliet hopen echter dat velen de weg zullen vinden naar deze aanplantingen, zij het dan in eigen bubbel.