Menu

Dorp Dynamiek Watervliet

Dorp Dynamiek is een project dat kennis en expertise rond toekomstgerichte dorpen, participatie en sociale cohesie samenbrengt in de Vlaamse Ardennen en het Meetjesland.

 

Het project inspireert, informeert, sensibiliseert en ondersteunt burgers, dorpen en gemeenten over de toekomst van hun dorp. Participatie en sociale cohesie zijn de rode draad. Landelijke Gilden en het Innovatiesteunpunt werken samen met de provincie Oost-Vlaanderen in de coördinatie van dit traject en begeleiden de dorpen en bewoners.

 

Watervliet

De komende maanden werken we volop aan een dynamisch Watervliet!

Het project Dorp Dynamiek streek tijdens de lokale kermis “Oogst op Stee” neer in Watervliet. Daar kregen de inwoners al ‘een nieuwe kijk’ op hun dorp. Het echte werk begon pas echter tijdens de eerste werksessie afgelopen donderdag. Knelpunten, potenties en wensbeelden werden letterlijk in kaart gebracht.  Bedoeling van dit participatietraject is te komen tot een prioriteitenlijst voor Watervliet geformuleerd door de inwoners en te komen tot een realisatie voor de inwoners. 
In een volgende fase worden de resultaten afgetoetst met het lokaal bestuur. Nadien kunnen we werken aan concrete acties. Het traject kadert in het Leaderproject Samen dorpen toekomst geven (Dorp Dynamiek) waarbij Landelijke Gilden, samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, Innovatiesteunpunt en het Plattelandscentrum samen werkt aan een gedegen dorpenbeleid.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groen en verkeersveilig Watervliet!

 

Dorp Dynamiek zette het traject voort in Watervliet.  De inwoners kregen er de kans om onder begeleiding van het Innovatiesteunpunt en Landelijke Gilden aan hun dorp te werken.

De inwoners zetten in op verkeersveiligheid in het dorp en de schoolomgeving, de versterking van ontmoetingskansen van nieuwe inwoners in het dorp, en vergroening van het dorp. Als quickwin plannen ze dit najaar de aanplanting van boompjes en struiken op verschillende plaatsen in het dorp. In nauw overleg met het gemeentebestuur werken de inwoners hun plannen uit.
Bovendien ambieert de werkgroep verkeer een sensibiliseringsactie op poten te zetten om de dorpskern veiliger te maken, onder andere voor de schoolgaande jeugd. Ze kunnen hiervoor rekenen op onder andere de hulp van de lokale scholen.

Omwille van de coronamaatregelen wordt het traject nu grotendeels digitaal verdergezet.