Menu

Dorp Dynamiek Watervliet

Dorp Dynamiek is een project dat kennis en expertise rond toekomstgerichte dorpen, participatie en sociale cohesie samenbrengt in de Vlaamse Ardennen en het Meetjesland.

 

Het project inspireert, informeert, sensibiliseert en ondersteunt burgers, dorpen en gemeenten over de toekomst van hun dorp. Participatie en sociale cohesie zijn de rode draad. Landelijke Gilden en het Innovatiesteunpunt werken samen met de provincie Oost-Vlaanderen in de coördinatie van dit traject en begeleiden de dorpen en bewoners.

 

Watervliet

De komende maanden werken we volop aan een dynamisch Watervliet!

Het project Dorp Dynamiek streek tijdens de lokale kermis “Oogst op Stee” neer in Watervliet. Daar kregen de inwoners al ‘een nieuwe kijk’ op hun dorp. Het echte werk begon pas echter tijdens de eerste werksessie afgelopen donderdag. Knelpunten, potenties en wensbeelden werden letterlijk in kaart gebracht.  Bedoeling van dit participatietraject is te komen tot een prioriteitenlijst voor Watervliet geformuleerd door de inwoners en te komen tot een realisatie voor de inwoners. 
In een volgende fase worden de resultaten afgetoetst met het lokaal bestuur. Nadien kunnen we werken aan concrete acties. Het traject kadert in het Leaderproject Samen dorpen toekomst geven (Dorp Dynamiek) waarbij Landelijke Gilden, samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, Innovatiesteunpunt en het Plattelandscentrum samen werkt aan een gedegen dorpenbeleid.