Menu

4 tools voor de ontwikkeling van biogebaseerde producten

Geschreven op 12 augustus 2020.
Heel wat landbouwproducten en hun 'afval' kunnen verwerkt worden tot waardevolle producten! Ontdek snel deze 4 interessante tools voor meer kennis en inspiratie hierover!

Op de website van het Enabling Project kan je vanaf vandaag 4 online platformen vinden. Deze tools zijn bedoeld om verschillende actoren en belanghebbenden van de biogebaseerde industrie, landbouwers en praktijkmensen met elkaar te verbinden en zo de verschuiving naar de circulaire economie te versterken. De tools zijn toegankelijk voor iedereen. 

 

1. Best Practices Atlas

Het delen van expertise van verschillende bedrijven en projecten rond biomassa en duurzaamheid is de kernmissie van het Enabling-project. Enabling verzamelde alle bedrijven die een bron van inspiratie kunnen zijn voor potentiële stakeholders in de bio-economie. Om de verzamelde informatie beter te illustreren, is er een virtuele interactieve kaart gemaakt met de beste praktijken uit heel Europa en Israël. De Best Practices Altas omvat op dit moment meer dan 100 goede voorbeelden en blijft groeien.

2.Process Flows Platform

Het Process Flows Platform toont de beschikbaarheid van de grondstoffen in verschillende regio's van de 12 landen van de Enabling partners en toont de processtromen voor de verschillende grondstoffen. De projectpartners hebben de gegevens over de beschikbaarheid van de grondstoffen verzameld voor verschillende regio's van hun land op basis van openbare gegevens. Celignis heeft het platform voor de processtromen ontwikkeld.

De data zijn onderverdeeld in twee secties:

  • Beschikbaarheid van grondstoffen
  • Biogebaseerde producten en processtromen.

3. Coachingactiviteiten

Via een eenvoudige online vragenlijst proberen de projectpartners jou te coachen om meer kennis te verkrijgen over bio-economie. Je kan vragen stellen rond biomassa, bio-gebaseerde producten, innovatie en technologie, wetenschappelijke publicaties, de Europese en nationale wetgeving en meer! Eén van de partners zal je binnen de 10 werkdagen contacteren en begeleiden met zijn/haar beschikbare middelen en kennis.
 
De applicatie is ook beschikbaar in het Nederlands.
 

4. BiomassTrade-platform

Het BiomassTrade Platform is een online platform waar biomassaproducenten en biomassaverwerkers elkaar kunnen ontmoeten om momenteel niet gevaloriseerde organische biomassa-restproducten uit te wisselen. Met het BiomassTrade Platform kunnen geïnteresseerde gebruikers organische biomassa-restproducten, biogebaseerde producten en diensten in de verschillende sectoren van de bio-economie zoeken en aanbieden. Het BiomassTrade-Platform werkt in de hele EU, maar heeft tot doel belanghebbenden op regionaal niveau met elkaar in contact te brengen om de uitwisseling van goederen en diensten op regionaal niveau te bevorderen.
 

>> Ontdek de platformen op de website van het Enabling-project

Over het project

ENABLING is een driejarig Horizon2020-programma dat bedoeld is om het potentieel van de biogebaseerde industrie te ontwikkelen, efficiënte en gestructureerde biomassa-toeleveringsketens te creëren en om biogebaseerde producten (BBP) te produceren. Om dit te doen,stelt Enabling tools en methodologieën voor die samenwerking en kennisoverdracht bevorderen onder actoren in de landbouw- en innovatiesector.