Menu

Al aan samenwerking gedacht?

Geschreven op 08 april 2019.
Wij hebben een interessante publicatie voor jou!

Zoek je informatie rond samenwerken? Lees dan ‘Winnen kan ook samen. Handleiding voor samenwerking’  van Rosalinde Klein Woolthuis. Deze publicatie toont in klare taal en aan de hand van herkenbare voorbeelden hoe je een samenwerking voorbereidt, wat je meeneemt in je afweging en of samen-werken het middel is om jouw doel te bereiken.

 

Als land- of tuinbouwer werk je in een heel specifieke omgeving. Onze sector heeft zijn eigen structuur (zoals de agro-voedingsketen waar je deel van uitmaakt) en een eigen cultuur (men zegt toch dat boeren een ras apart zijn). Onze Vlaamse land- en tuinbouw telt ruim 23.000 unieke bedrijven, elk met zijn eigen doelstellingen.

1. Formuleer je doelstellingen

Wij gaan ervan uit dat je je doelstellingen op tijd en stond (her)formuleert. In een sterk veranderende omgeving, zowel van de maatschappij als van de agrarische sector zelf, is dit zeker geen overbodige activiteit. De kans is reëel dat je in die oefening vastloopt. Je hebt zelf niet de nodige kennis of expertise, het nodige kapitaal, het juiste netwerk, voldoende productie of vlotte toegang tot de markt om je doelstelling alleen te realiseren.

2. Ken je partner

Al eens gedacht aan samenwerken? Zo ja, dan heb je ook daar waarschijnlijk al wat hindernissen tegen gekomen. Je potentiële partner(s) voldoende goed kennen, zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak, is een noodzakelijkheid. Wanneer elke partner de verwachtingen, kansen en bedreigingen vanuit zijn individueel bedrijf op papier zet, zie je makkelijker of er een klik is tussen de verwachtingen, kansen en bedreigingen van andere bedrijven. Valt de puzzel in elkaar, dan is er kans van slagen voor een samenwerking.

3. Leg het doel, de intensiteit en de termijn vast

Wel moeten de partners nog heel helder hun gemeenschappelijke doelstelling formuleren en de intensiteit van de samenwerking en de termijn waarbinnen men wil samenwerken vastleggen. Als het doel, de intensiteit en de termijn vastliggen en de klik er is tussen de partners, zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak, is juridisch advies nodig om de juiste samenwerkingsvorm te bepalen.

Samenwerken is geen doel op zich maar een middel om je gezamenlijke doelstellingen te bereiken.

4. Zet de afspraken op papier

Zelfs voor een kleine vorm van samenwerking, maar zeker voor een grote, is het nodig afspraken op papier te zetten. Doe dat ook tussendoor, bij overlegmomenten, hoe informeel die ook zijn. Overbodig zolang alles goed gaat. Cruciaal bij discussiepunten. Voor een groot project zijn statuten en een eventueel huisreglement noodzakelijk. Die bevatten duidelijke afspraken rond de inbreng en de taken van de partners, het nemen van beslissingen, het delen van winsten maar ook het dragen van verliezen. Indien relevant, ook de periode van de samenwerkingsovereenkomst of hoe de samenwerking kan stopgezet worden.

5. Evalueer en stuur bij

Evaluatie van de bedrijfsvoering is op elk bedrijf nodig. Maar ook de samenwerking op zich moet op tijd en stond geëvalueerd én bijgestuurd worden. Zo kan het doel, de belangen of de afhankelijkheidsgraad van de individuele partners in de loop van de tijd veranderen. Is dat niet het geval, dan zal sowieso de omgeving waarin je (samen)werkt veranderen. Beleid en maatschappij staan niet stil, dus moet jouw samenwerking misschien mee veranderen.

Elke vorm van samenwerking moet dynamisch zijn. Zonder evaluatie en bijsturing is het onmogelijk om veerkracht en wendbaarheid in te bouwen in je bedrijfsvoering. Daarom moet je ook op tijd en stond je samenwerkingsverband onder de loep nemen.

 

Meer informatie? Download de publicatie ‘Winnen kan ook samen. Handleiding voor samenwerking’  van Rosalinde Klein Woolthuis hier.

 

Deze bijdrage kwam tot stand binnen het project ‘coöperatie voor innovatie’, een samenwerking tussen Het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland & Cera

 

 

>> Lees ook '6 tips voor een goede samenwerking'