Menu

Beheer je inkomsten en uitgaven met de cashflowvoorspeller

Geschreven op 15 juni 2020.
Krijg (uitzicht door) inzicht in je cijfers! Wil je weten welke financiële behoeften je hebt? Gebruik onze kasplanningstool.

Als manager is het zaak om zicht te krijgen op de liquiditeit van je bedrijf: slaag je er in om met je inkomsten je uitgaven op korte termijn te betalen? Met een cashflowvoorspeller breng je duidelijk in beeld hoeveel geld er maandelijks binnen en buiten gaat. Bovendien kan je sneller en accurater inschatten wanneer je met liquiditeitstekorten te kampen gaat hebben en hoe groot deze gaan zijn.

Ook geplande investeringen hebben een belangrijke invloed op je kaspositie. Schat de effecten op inkomsten en uitgaven goed in zodat je beredeneerder beslissingen kan nemen. Een cashflowvoorspeller geeft aan of je moet bijsturen en op welke manier je dat best kan doen. 

 

Melkvee   Varkens
 
Kasplanningstool Melkvee    Kasplanningstool Varkens