Menu

Bio biedt kansen voor groenten en akkerbouw

Geschreven op 07 maart 2016.

Biologische akkerbouw en groenteteelt bieden kansen voor de toekomst. En dat beseffen veel gangbare land- en tuinbouwers. 150 aanwezigen woonden in februari de trefdag 'bio groenten en akkerbouw' bij. Inagro maakte een verslag van deze trefdag. Je kan dat verslag en ook de presentaties en documentatie vinden op deze webpagina.