Menu

Breng je proces in kaart - Lean with love

Geschreven op 11 december 2018.

Kostenefficiëntie is een van de belangrijkste doelstellingen om de witloofteelt rendabel te houden. Aangezien 20% van de productiekost van de witloofteelt bestaat uit personeelskosten, heeft de arbeidskost een belangrijke invloed op de bedrijfseconomische resultaten. Het is voor bedrijfsleiders dan ook van belang om personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Lean-denken, dat vooral in de automobielsector toegepast wordt maar in de loop der jaren ook in andere sectoren, leek hierbij te kunnen helpen. Centraal bij Lean staat het zoeken naar verspillingen. Eenmaal vastgesteld dat een verspilling zich voordoet, is het een uitdaging om te kijken hoe deze vermeden kan worden om zo het proces vlotter en gemakkelijker te laten verlopen.

De operationele groep Lean, with love wilde het Lean-denken introduceren in de witloofteelt. Binnen het Lean-denken bestaan echter vele tools en technieken. Voor dit project werd beroep gedaan op de Brown paper methodiek. Het is een methode om processen in kaart te brengen. Hierbij wordt actief gezocht naar punten waar het proces niet zo goed loopt en waar verbetering mogelijk is, of naar punten waar er zich verspilling voordoet en hoe dit weggewerkt kan worden.

De deelnemers in de operationele groep wilden onderzoeken of bij hun proces van kuisen en inpakken bepaalde verspilling zich voordoen en wat ze hier eventueel aan konden veranderen. Elke deelnemer van de operationele groep werd bezocht terwijl hij  aan het werk was. Op die manier kon bekeken worden hoe op dat specifieke bedrijf het proces van kuisen en inpakken werd uitgevoerd. Vervolgens pasten de deelnemers de Brown paper methodiek toe om het proces van het bedrijf in kaart te brengen en op zoek te gaan naar verbetermogelijkheden.

In dit document beschrijven we hoe de operationele groep aan de slag ging met de Brown paper methodiek en hoe ook andere telers deze methode kunnen toepassen. Dit document geeft daarom weer wat je nodig hebt om de Brown paper methode toe te passen, hoe je best tewerk gaat en wat je best nog kunt doen eenmaal je een proces hebt uitgetekend.