Menu

Brochure "Kompas voor sleutelmomenten"

Geschreven op 30 november 2017.

De brochure "Kompas voor sleutelmomenten" geeft land- en tuinbouwers die voor een sleutelmoment staan een duwtje in de rug.

Door middel van de brochure willen we ondernemers een kader geven om van te vertrekken wanneer ze op een sleutelmoment staan.

Daarnaast wil de brochure uitgebreid inspireren en helpen om stil te staan bij alle aspecten die van belang kunnen zijn bij het nemen van een beslissing.

Tot slot motiveert de brochure om een concreet plan van aanpak uit te werken.

Onderstaand de vier onderdelen van de brochure:

 

Download hier de brochure.

In de brochure vind je hier en daar verwijzingen naar fiches die je meer ruimte geven om je ideeën en plannen op uit te werken.

Download hier de fiches