Menu

Brussel als extra afzetmarkt!

Geschreven op 10 januari 2020.
Maak kennis met de landbouwers van Brussel LUST

Op een boogscheut van onze hoofdstad zorgen tal van land- en tuinbouwbedrijven voor heerlijke producten recht van het veld. Met haar 1,2 miljoen inwoners is Brussel dan ook de ideale plek om dat gevarieerde aanbod producten rechtstreeks aan de consument voor stellen. Brussel startte in 2016 met een ‘Good Food Strategy’. Met het project Brussel LUST willen Steunpunt Hoeveproducten, Innovatiesteunpunt en BioForum de vraag vanuit Brussel en het aanbod vanuit de regio samenbrengen.

Het is algemeen bekend dat een steeds groter deel van de Vlaamse consumenten bewuster gaan nadenken over hun voedingsaankopen. Velen willen meer ‘duurzaam’ consumeren. Duurzame voeding is een begrip met heel veel definities en interpretaties. Voor de ene is duurzaam synoniem voor bio, anderen vinden lokaal, rechtstreeks van bij de boer pas echt duurzaam, voor nog anderen is verpakkingloze voeding dan weer het schoolvoorbeeld van duurzaamheid. Heel wat Vlaamse landbouwers hebben al jaren op deze ‘duurzame vraag’ ingespeeld. Ze zetten de stap naar bio of zijn in omschakeling. Ze verkopen (een deel van) hun producten rechtstreeks aan de consument.

Meer en meer vraag naar duurzame voeding in Brussel

Wat weinig land- en tuinbouwers weten is dat ook de Brusselse consument meer en meer duurzame voeding aankoopt: zowel bio als lokale voeding zitten in de lift in Brussel. Echter, Brussel werd tot nog toe steeds miskend als mogelijke Korte Keten afzetmarkt. Brussel was anders en onbekend  en dat maakt nu eenmaal onbemind.

De bal lag in het kamp van de land- en tuinbouwers 

Ook de Brusselse overheid stelde dit vast. Om hun inwoners nog meer te stimuleren om duurzame voeding aan te kopen en te consumeren werd de zogenaamde ‘Good Food Strategy’ ontwikkeld. Dit is een meerjarenplan om het aanbod en de verkoop van duurzame levensmiddelen te stimuleren. Deze Strategy werd ontwikkeld op basis van een analyse die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitvoerde bij haar inwoners. Hieruit bleek dat de Brusselaars op zoek zijn naar meer duurzame en/of bio producten, meer groenten en fruit en dat de Brusselaars zich meer en meer bewust worden van de impact van voedsel op het milieu. De Brusselse overheid besluit haar studie als volgt: ‘onze vaststellingen zouden de producenten in de Rand ertoe moeten bewegen milieuvriendelijke productiemodellen te ontwikkelen en een deel van hun productie af te zetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’.

De bal lag dus in het kamp van de land- en tuinbouwers uit de Vlaamse Rand. Een uitdaging met heel wat potentieel!

Brussel LUST

In het kader van het project "Brussel LUST" informeerde en begeleide het Steunpunt Hoeveproducten land- en tuinbouwers uit de Rand om de grote Brusselse markt (met zijn 1.2 miljoen inwoners) te beleveren. Dit gebeurde samen met Bio Zoekt Boer, het Innovatiesteunpunt en BioForum Vlaanderen.

  • Ze maakten kennis met de verschillende facetten van Korte Keten en de kansen van bio-omschakeling.
  • Ze konden rekenen op een volledige trajectbegeleiding (wetgevend kader, administratie, inspirerende studiedagen en opleidingen).
  • Land- en tuinbouwers die reeds actief waren in de Korte Keten of reeds Bio waren maakten kennis met de vermarktingsmogelijkheden en logistieke mogelijkheden in Brussel.
We maakten een filmpje van de betrokken bedrijven:
 

 

 

Bekijk op de kaart de bedrijven die betrokken zijn in dit project. 

 
 

Dit project wordt mogelijk gemaakt met de financiële ondersteuning van Europa, Vlaanderen en de Provincie Vlaams-Brabant.