Menu

Burgerparticipatie: to do or not to do?

Geschreven op 14 april 2020.
Burgerparticipatie kan een belangrijke meerwaarde bieden.

Het kan het draagvlak en de kwaliteit van het beleid stimuleren. Maar niet elke materie leent zich tot burgerparticipatie.
Je moet jezelf een paar vragen stellen voor je overgaat tot die keuze:

  • Kunnen de participanten nieuwe kennis of praktijkervaring bieden aan de beleidsmakers?
  • Is de problematiek voldoende geschikt om burgers te betrekken? De specifieke beleidscontext en concrete organisatie van een initiatief zorgen namelijk voor de meerwaarde van participatie.

Vooraleer men overgaat tot burgerparticipatie moet men dus nagaan of het onderwerp zich hiertoe leent en welke meerwaarde een interactieve aanpak in de gegeven omstandigheden precies kan of zal hebben.