Menu

Burgers en lokale ondernemers samen om grey day te verschuiven

Geschreven op 04 februari 2020.
Op woensdag 5 februari is het Grey Day, de dag waarop het aandeel hernieuwbare energie in België opgebruikt zal zijn.

 Grey Day valt dit jaar 1 dag later dan in 2019, wat wijst op een toename van de hernieuwbare energieproductie. Anderzijds betekent dit dat we het slechts 35 dagen volhouden met onze eigen groene energie. Er is in Vlaanderen dus nog veel meer nodig als we voor een echte energietransitie willen gaan. Het Innovatiesteunpunt van Boerenbond en Landelijke Gilden wijst op de opportuniteiten die het platteland daarin biedt en geeft er de voorkeur aan dat dit gebeurt in partnerschap met lokale burgers en ondernemers, zodat zij niet enkel de nadelen dragen, maar ook de voordelen genieten.

Op het platteland zijn er tal van mogelijkheden om hernieuwbare energie op te wekken. Het open landschap laat toe om windmolens te zetten, de daken van stallen, loodsen of andere bedrijfsgebouwen zijn ideaal om zonnepanelen te plaatsen en het snoeisel van houtkanten en oogstresten zijn biomassa waaruit hernieuwbare energie opgewekt kan worden. Lokale ondernemers – en bij uitstek landbouwers – geven aan dat het aanwezige potentieel onderbenut wordt. Mits aanpassing van sommige regelgeving, liggen er heel wat kansen op het platteland.

Daarom is het Innovatiesteunpunt trekker van het Europees Interreg-project ECCO waar kennis en ervaring uitgewisseld worden, zodat in Noordwest-Europa meer initiatieven opgestart worden rond hernieuwbare energieproductie op het platteland. Daarbij hecht men zowel vanuit het project als vanuit de Europese Unie veel belang aan de participatie van lokale actoren: burgers en ondernemers. Al te vaak zitten zij met de lasten (zoals slagschaduw en geluidshinder van windmolens), terwijl de voordelen, de winsten, bij de grote spelers terechtkomen. Burgers keren zich daarom tegen (grootschalige) initiatieven van hernieuwbare energie, waardoor het ‘not in my backyard’-gedrag (NIMBY) de productie van hernieuwbare energie afremt. Burgers en ondernemers op het platteland willen daarom hun energievoorziening zelf in handen nemen.

Het platteland kan een deel van de vraag naar hernieuwbare energie invullen. Die kansen spotten, mensen informeren en hen begeleiden bij de opstart van nieuwe initiatieven, is wat het Innovatiesteunpunt van Boerenbond en Landelijke Gilden doet. Vlaamse partners in het project zijn Rescoop.eu, agrobeheercentrum Eco2 en Prometheus coop.

* ECCO staat voor local energy community cooperatives, zijnde ‘hernieuwbare energieprojecten geïnitieerd door lokale burgergemeenschappen’. Het Innovatiesteunpunt is coördinator van dit project.