Menu

Cocreatie en coproductie

Geschreven op 04 februari 2020.
Begrippen uit de wereld van de burgerparticipatie duiden op de doorgedreven samenwerking tussen gebruikers en de overheid. Woorden met co-, van het Latijnse woord ‘cum’ (samen, met) zijn trendy.

 

Ze verwijzen naar iets wat door de individualiseringstendens dreigt te verdwijnen: het collectief. Gebruikers die nadenken over een publieke dienst en die samen met de overheid beginnen te ontwerpen, doen aan cocreatie.

Als de burgers ook nog betrokken worden bij de uitvoering van de dienst, zijn het coproducenten. Tussen cocreatie en coproductie is er dus een subtiel verschil. Deze participatiepraktijk levert een betere dienstverlening op naast een (waarschijnlijke) kostenbesparing voor de verstrekker van de publieke dienst.


Hulp nodig om met cocreatie/coproductie aan de slag te gaan? Contacteer onze bendeMakers!