Menu

De grens voor het plaatsen van een netontkoppelkast wordt opgetrokken van 10 kVA naar 30 kVA

Geschreven op 11 december 2019.
Sinds 1 november 2019 is er een nieuwe technisch voorschrift in werking rond het plaatsen van een netontkoppelingsbeveiliging. Deze is nu enkel maar van toepassing voor elektrische installaties met een vermogen groter dan 30 kVA.
 

 

 

 

 

 

 

Wat doet zo’n beveiliging eigenlijk? 

 
De netontkoppelbeveiliging heeft als belangrijkste doel de elektriciteitsproductie-eenheid los te koppelen van het distributienet in de volgende gevallen:
  • Indien de werking van de elektriciteitsproductie-eenheid zou leiden tot een overspanning in het distributienet.
  • Na detectie van een ongeplande situatie van eilandwerking waarbij een deel van het distributienet onder spanning blijft.
  • Indien de spanning en/of frequentie op het distributienet te veel afwijken van de nominale waarden om het distributienet weer in een controleerbare toestand te brengen.
 
Kortom, de netontkoppelkast beschermt het distributienet en de arbeiders die er werken aan uitvoeren.
 

Is dat dan niet nodig voor kleinere installaties?

 
Bij kleinere productie-eenheden (< 30 kVA) zorgt de interne beveiliging van de bijhorende omvormers voor deze bescherming. Vroeger werd dit enkel getolereerd bij omvormers van 10 kVA, dit hebben ze dus nu opgetrokken naar 30 kVA.
 

Wat zijn de praktische gevolgen?
 

De gevolgen zijn dus enkel merkbaar voor nieuwe productie-installaties tussen de 10 en 30 kVA. Door deze maatregel kan de investering van zo’n installatie met 5.000 euro verlaagd worden. Deze installaties zijn dus opeens een stuk rendabeler dan voorheen.
 
Een netstudie om te bepalen of het gevraagde vermogen geplaatst mag worden is nog steeds verplicht, maar blijft gratis t.e.m. 25 kVA.
 

Meer info

 
>> De technische specificaties van het voorschrift kan je hier raadplegen