Menu

De Klimaatploeg voorziet handboek en beleidsnota voor klimaatvriendelijker en -robuuster bedrijf

Geschreven op 19 augustus 2021.
De land- en tuinbouwsector wordt vaak met de vinger gewezen als het gaat over klimaatverandering.

De sector wist zijn broeikasgasemissies sinds 1990 echter met 18% terug te dringen en is op dit moment verantwoordelijk voor ‘amper’ 10% van alle Vlaamse broeikasgasemissies. Toch wil de land- en tuinbouw zijn maatschappelijke verantwoordelijkheden niet ontlopen. De sector kan en wil immers naast een deel van het probleem, ook -en vooral- een deel van de oplossing zijn. Om vooruitgang te boeken op sectorniveau, moeten echter stappen genomen worden op bedrijfsniveau. In het kader van het Antwerpse PDPO-project ‘De Klimaatploeg’ werd een handboek opgesteld dat landbouwers kan helpen om die stappen te zetten.

In het project De Klimaatploeg wilden vijf melkveehouders hun bedrijf klimaatvriendelijker en klimaatrobuuster maken. Om hen hierbij te helpen, stelden ze een Klimaatploeg samen. Dit is een team van experten die samen de impact van klimaatmaatregelen op ecologisch, economisch en sociaal vlak kunnen inschatten voor alle deelaspecten van de bedrijfsvoering. Door deze samenwerking kon de bedrijfsleider onderbouwd beslissen welke klimaatvriendelijke maatregel(combinatie) hij toe zou passen.

Elk landbouwbedrijf is echter anders. Randvoorwaarden zoals ligging, opvolging, visie, bedrijfsgebouwen, manier van melken, rantsoensamenstelling, percelen, genetica, afzetkanalen… maken dat elk Vlaams melkveebedrijf uniek is. Dat heeft tot gevolg dat het verduurzamen van een bedrijf maatwerk is. Een simpel stappenplan uitschrijven om te bepalen welke maatregel een landbouwer op zijn bedrijf zou kunnen toepassen is daarom onmogelijk. Om landbouwers toch wat handvaten te geven waarmee ze aan de slag kunnen, stelden de projectpartners dit handboek op. Ze verzamelden info uit de adviezen van de experten aangevuld met bijkomende kennis. Aan de hand van dit handboek kunnen alle melkveehouders en land- en tuinbouwers, al dan niet onder begeleiding, aan de slag om ook hun bedrijf te verduurzamen.

Tijdens het traject dat we met ‘De Klimaatploeg’ liepen, leerden we heel wat zaken die ook voor beleidsmakers uit de provincie Antwerpen en daarbuiten nuttig kunnen zijn. We bundelen deze opmerkingen en aanbevelingen in deze beleidsnota.


  

Een project van: