Menu

De teelt van biologisch pitfruit voor de industrie

Geschreven op 03 juli 2017.

Er is een structureel tekort aan biologisch pitfruit voor de industrie. Dit biedt kansen voor telers die willen inspelen op deze marktvraag. Hetzij gangbare telers die wensen om te schakelen, hetzij bestaande bio telers, of land- en tuinbouwers die hiermee als nieuwe bedrijfstak aan de slag willen.

Omdat de kennis over de teeltwijze en de rendabiliteit ervan onduidelijk is, werd de opdracht gegeven aan adviesbureau Delphy om een studie uit te voeren.

Rapport van de studie

De resultaten van de studie werden gebundeld in een rapport. Diverse aspecten werden hierin opgenomen: rendabiliteit en bedrijfseconomie, teeltsystemen, omschakeling, oogst- en bewaarmogelijkheden, marktvraag en –eisen, enz.

 

>> Download hier de brochure.  <<