Menu

De ValuSect Vouchers call: jouw kans om met insecten aan de slag te gaan!

Geschreven op 01 december 2020.
Wilt u de kweekomstandigheden van uw insectenproductie optimaliseren? Of hulp krijgen bij het uitwerken van uw businessplan? Of als bedrijf insecten gaan kweken? Dan zijn de waardebonnen van ValuSect iets voor jou!
Organisaties en bedrijven uit Noordwest-Europa met een innovatief idee voor de ontwikkeling van insectgebaseerde voedingsproducten kunnen een voucher ter waarde van maximaal 40.000 euro aanvragen voor diensten geleverd door de ValuSect projectpartners. Het consortium bestaat uit deskundigen op het gebied van de insectenkweek, verwerking van eetbare insecten en de marketing van insectgebaseerde voeding. In de komende 3 jaar zullen 40 voorstellen geselecteerd worden voor ondersteuning. De vouchers hebben tot doel de ontwikkeling en promotie van insectgebaseerde voedingsmiddelen binnen Noordwest-Europa te versnellen en kennis hierover te verspreiden.
 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

De indiener moet een levensmiddelenproducent KMO zijn die gevestigd is in Noordwest-Europa (de landenlijst vindt u hier). Hij moet een innovatief idee kunnen beschrijven dat gerelateerd is aan de ontwikkeling van insectgebaseerde voeding.

Activiteiten met betrekking tot drie soorten insecten worden ondersteund:

  • sprinkhanen,
  • krekels 
  • meelwormen

Andere soorten komen niet in aanmerking omdat ze buiten de scope van het ValuSectproject vallen.

Een bijkomend voorwaarde is dat de vouchers betrekking hebben op de kweek, de verwerking, het gebruik of het op de markt brengen van insecten voor menselijk voedsel. En dus niet voor diervoeder.

Dienstenaanbod

Wil je bijvoorbeeld de houdbaarheid of voedingskwaliteit van je product op basis van insecten optimaliseren, of wil je de consumentenaanvaarding van een nieuw ontwikkeld product testen gebruik makend van een consumentenpanel of als je wil starten met het kweken van insecten, dan kan je deze ideeën verwerken in een aanvraag.

De diensten die door de partners worden aangeboden, omvatten de hele waardeketen, zolang ze betrekking hebben op insectengebaseerde voedingsproducten:

  • technologische ondersteuning
  • productontwikkeling en -innovatie
  • inzetten van consumentenpanels
  • strategische zakelijke diensten

Je kan de ganse lijst van het dienstenaanbod vinden op de ValuSect-website. In onze “quick look guide” vind je een schematisch overzicht van de aangeboden diensten.

De aanvraagprocedure

Heb je een innovatief idee rond de kweek of het gebruik van eetbare insecten of wil je bijvoorbeeld insectgebaseerde producten introduceren op de markt en wens je ondersteuning om dit idee uit te werken, dan kan je jouw projectidee indienen voor 31 december 2020. Dit kan door het “Application Form Stage 1” in te vullen en op te sturen naar valusect@thomasmore.be.

Na een positieve evaluatie van uw voorstel, word je op 31 januari 2021 uitgenodigd om je idee vóór 15 februari 2021 verder in detail uit te werken. De voorstellen die geselecteerd worden voor ondersteuning zullen in maart 2021 hierover een antwoord ontvangen.

Het dienstenaanbod (Menu of Services), het “Application Form Stage 1” en de uitleg over de selectie van de vouchers zijn beschikbaar op de ValuSect-website.

 


Wat is ValuSect?

ValuSect is een project dat wordt gefinancierd door Interreg Noordwest-Europa. Het ValuSect consortium zal de duurzame productie- en verwerkingstechnieken van voeding op basis van insecten verbeteren en ontwikkelde kennis overdragen aan agro-voedingsbedrijven in Noordwest-Europa. Het Innovatiesteunpunt is partner is dit project.