Menu

Dorp Dynamiek Paulatem loopt op z'n einde

Geschreven op 24 juli 2019.
Voor de inwoners van Paulatem zit het participatietraject er bijna op.

 

Sinds einde maart 2019 tot begin deze zomer kwam een uitgebreide en enthousiaste groep dorpsbewoners samen in de kerk om er intensief mee na te denken over de toekomst van hun dorp. Tijdens deze maanden leerden (sommige) bewoners elkaar (beter) kennen, mocht er gedroomd worden, werden er ideeën gegenereerd en momenteel worden die in actie omgezet.

 

Er kwam een stemronde waarbij de bewoners zelf kozen op welke actie er wordt ingezet binnen het project. De ludieke verkeersacties kregen de meerderheid wat betreft het thema verkeersveiligheid en mobiliteit. Deze werden echter overbodig omdat de week nadien het gemeentebestuur besliste een proefopstelling (in de vorm van een knip) aan te leggen in de Paulatemstraat. Een maatregel die enorm werd gedragen door de werkgroep bewoners.

Rond het thema ontmoeten, was de kerk als dorpsknooppunt altijd al een belangrijke factor geweest doorheen het ganse traject.  De kerk is dan ook de enige ontmoetingsplaats in het piepkleine dorpje. Het gebrek aan basisuitrusting is echter een belemmerende factor bij het samenkomen. Zo is er geen stromend water, geen sanitair, geen degelijke isolatie, zijn er geen frigo’s, geen afwasbakken, geen tafels…

Hieruit ontstond de quickwin voor Paulatem:

· Enerzijds zal de verkeersluwe Paulatemstraat in de kijker gezet worden op het slotevenement van 15/09/2019.

· Anderzijds wordt de kerk nog meer uitgebouwd als ontmoetingsplek voor de inwoners van Paulatem. Voor de dorpsbewoners wordt een mobiele frigo aangekocht die in de kerk zal geplaatst worden en gebruikt kan worden voor elke activiteit die er zal plaatsvinden. De bewoners timmeren zelf een houten toog als aansluitend element.  

Met dit traject werd een nieuwe Dorpsdynamiek geïnitieerd waarbij een sterk appel wordt gedaan op het engagement van bewoners om de cohesie in het dorp te versterken, alsook met de bestaande verenigingen en het lokale bestuur. De verwachting is dat deze partijen elkaar sneller en vlotter zullen vinden in de toekomst als het gaat over ambities voor het dorp.

Het traject zal feestelijk afgesloten worden op 15/09/2019 in en rond de kerk te Paulatem.