Menu

Dorpentip: SOS - iemand?

Geschreven op 26 november 2019.
Ben je een actieve dorpsbewoners, een procesbegeleider van maatschappelijk activeringsprojecten, een lokale ambtenaar of beleidsmaker?

 

Dan ken je volgend fenomeen wel: een gemotiveerde groep bedacht een leuk idee voor het dorp of de buurt, maar wanneer er tot actie moet overgegaan worden, zijn er amper vrijwilligers. De meest voorkomende reden hiervoor is dat het probleem dat de idee oplost gewoon niet belangrijk of urgent genoeg is! Een potentieel project dreigt hierdoor in de schuif te belanden en geëngageerde mensen raken gedemotiveerd.

 

Wat kan je hier aan doen?

  1. Loslaten: wees kritisch! Draagt het project echt weinig bij? Dan moet je het misschien gewoon loslaten en hierover eerlijk communiceren. Misschien zijn er wel andere mogelijkheden?
  2. Afwachten: wacht af tot er iets belangrijk gebeurt waardoor je idee plots wel urgent wordt!
    Misschien helpt de volgende zware regenbui om dat ambitieuze waterproject op de agenda te krijgen.
  3. Overtuigen: is het project wel belangrijk én urgent, dan kan je werken aan sensibilisering. Mensen kan je overtuigen en informeren via pakweg twee strategieën. Dit zijn ook meteen manieren waarop mensen keuzes maken: via gevoel of via ratio (argumenten). Zet dan ook op beide in! Mensen die vooral beredeneerd keuzes maken, kan je het best overtuigen met cijfers en feiten. Een andere, bovendien de grootste groep mensen maken keuzes louter op hun gevoel. Zet dus ook dat aspect in de kijker.
    Eigenbelang: Een extra tip als je mensen wil overtuigen is hun eigenbelang expliciet benoemen. Welk voordeel heeft het project voor elk individu?

Hulp nodig om met een idee aan de slag te gaan? Contacteer onze bendeMakers!