Menu

ECCO groeit, maar botst op beleid.

Geschreven op 12 november 2019.
Het ECCO-acceleratienetwerk groeit, maar botst op onduidelijkheid over interpretatie EU-richtlijn “Clean Energy package”

Het ECCO-project startte begin 2018. In de eerste projectperiode zorgden we ervoor dat alle projectpartners op één lijn stonden met een duidelijk begrip van het ECCO-project en haar doelstellingen. We wilden meer ECCOs in Noordwest-Europa en we willen de bestaande ECCOs efficiënter maken. Het ECCO-team, bestaande uit de projectpartners en beacon-ECCOs, werd gevormd.

Openingsconferentie Killarney

Het hoogtepunt van deze eerste periode was de partnerbijeenkomst in Killarney, inclusief de openingsconferentie. De voorbereiding en organisatie van deze week leidde tot een uniforme ECCO-verhaallijn, een passend ECCO-projectimago en de ontwikkeling van het ‘ECCO-wiel’, een visualisatie van het te bouwen ECCO-versnellingsnetwerk.

#EUSEW18

We waren zeer trots deze ECCO-visie en -instrumenten te presenteren op de #EUSEW18 in Brussel. Heel wat projectpartners communiceerden al een eerste keer over ECCO naar lokale gemeenschappen, boeren, ondernemers en beleidsmakers, rekening houdend met de specifieke nationale context.

Local Energy Accelerator Days in Lochem

Eind 2018 vonden de Local Energy Accelerator Days in Lochem plaats. Meer dan 150 deelnemers waren present op dit ECCO-evenement. Het waren stuk voor stuk mensen met verschillende achtergronden. Burgers, landbouwers, leden van socio-culturele organisaties, beleidsmakers, kmo's, constructeurs, adviseurs van lokale, regionale en nationale autoriteiten, banken, bestaande en startende ECCO's, academici ... . Bestaande energiecoöperaties konden er terecht voor ondersteuning door experts en ervaringsuitwisseling met andere ECCO’s en hun tools. Zij wilden allemaal "slimmer" en effectiever worden. Tijdens de workshops, masterclasses en excursies ontdekten alle deelnemers de voordelen van het ECCO-model. Dankzij ECCO konden we gebruik maken van het transnationale netwerk om experts uit andere Noordwest-Europese landen in te schakelen. Deelnemers deden heel wat nieuwe kennis op over het opstarten en het ontwikkelen van een ECCO. En zo werd het eerste kennisnetwerk opgezet met de projectpartners en belanghebbenden.

Nieuwe impuls dankzij REVE in Redon

In de derde projectperiode kreeg het ECCO-project een nieuwe impuls dankzij REVE in Redon. Er waren meer dan 400 aanwezigen.  De informatie in de masterclasses en excursies, de uitwisseling van kennis tussen stakeholders met verschillende achtergronden en nationaliteiten is onbetaalbaar!

Meer dan 100 gemeenschappen 

Hierdoor groeit het Ecco-acceleratienetwerk sneller dan verwacht. De inspiratie en de betrokkenheid van projectpartners leidden nu al tot meer dan 100 gemeenschappen die zijn getriggerd om hun eigen ECCO te starten, ondersteund door 1 of meer projectpartners.

Waardevolle (f)actor zijn in het energietransitiebeleid

Het ECCO-project wil bestaande ECCO’s efficiënter maken en meer ECCOs genereren in Noordwest-Europa. Belangrijk hierbij is ook de beleidscontext. Beleidsmakers moeten overtuigd worden van het feit dat ECCO’s een waardevolle (f)actor zijn in het energietransitiebeleid. Ze moeten het ook opnemen in het beleid. Dankzij de goedkeuring van de EU-richtlijn “Clean Energy package” en de duidelijke definitie van “Citizens energy communities” daarin, groeit de belangstelling van beleidsmakers in energiegemeenschappen en dus in ECCO. Veel beleidsmakers vragen om geïnformeerd te worden over de voortgang van het ECCO-project en willen graag toetreden tot het ECCO-acceleratienetwerk. Alle projectpartners proberen de opgedane kennis en ervaring te gebruiken om het potentieel van ECCO's en energiegemeenschappen voor het nationale energiebeleid en de energietransitie te laten zien en te communiceren.

Momenteel ontbreekt echter een consistent nationaal beleid in de meeste ECCO-landen en is er nog geen duidelijke interpretatie van de EU-richtlijnen. Dat maakt beleidsmakers onzeker over hoe ze op korte termijn moeten handelen in relatie tot gemeenschappen die zelf verantwoordelijkheid willen nemen en willen beginnen met een eigen initiatief voor duurzame energie.