Menu

Een dorpenbeleid voor Heist-Goor

Geschreven op 30 augustus 2019.
Ongeveer 40 inwoners van Heist-Goor maakten kennis met Veerkrachtige dorpen!

 

Met dit pilootproject gaan we in co-creatie tussen inwoners en bestuur op zoek naar een toekomstvisie én actieplan voor het dorp. Dit moet de basis vormen voor het toekomstig dorpenbeleid dat de gemeente Heist-op-den-Berg er zal voeren.

 

 

Tijdens het startmoment deelden de inwoners van Heist-Goor hun mening en ideeën. Met jetons, stickers, post-its en stiften gaven ze aan wat ze van hun dorp vinden en welke dingen ze willen veranderen. Heist-Goor is duidelijk een mooi dorp waar de inwoners terecht fier op zijn. Het heeft heel wat kwaliteiten zoals bijvoorbeeld het mooie parkje in de kern, waardoor het dorp meteen erg groen oogt! Er zijn ook heel wat voorzieningen: het zwembad, een supermarkt, twee bakkers... Ook zijn er tal van kansen om verbetering te brengen zoals een herontwikkeling van de schoolsite of het oude voetbalveld met omgeving.

Daarnaast vinden de bewoners dat de verkeersveiligheid in het dorp aangepakt moet worden en dat er geïnvesteerd mag worden in het sociale leven.

De komende maanden werken we hier volop verder aan een veerkrachtig Heist-Goor! Interesse? Hier kan je het traject volgen.

 

Zelf aan de slag!

Wil jij ook aan de slag in jouw dorp? Wil jij, als lokale mandataris, participatief aan de slag met een dorpenbeleid? Contacteer één van onze consulenten plattelandsontwikkeling!