Menu

Eerste IDEA webinar rond microalgen

Geschreven op 24 september 2020.
In het kader van dit project werd er, ter vervanging van een in juni gepland event nabij Parijs, een webinar georganiseerd.
In de zoektocht naar nieuwe eiwithoudende gewassen worden er veel gewassen naar voren geschoven. 
 
Eén van die interessante gewassen zijn algen. De meeste mensen kennen vooral de macro-algen, ook wel wieren genoemd, en hebben ze wellicht ook al eens gegeten. Erg bekend is Nori, vaak gebruikt bij sushi als omhullend velletje dat rond de rijst gewikkeld wordt. Ook kelp, een zeewier dat tot wel 50 meter lang kan worden, is geen onbekende voor de meeste mensen. 
 
Minder bekend bij het grote publiek zijn de micro-algen, ééncellige organismen waarvan Spirulina en Chlorella de meeste bekende zijn. Deze worden vaak in poeder- en tabletvorm aangeboden als voedingssupplement. 
Deze, en vele andere microalgen ( er zijn er tienduizenden te vinden met vindplaatsen die enorm kunnen verschillen van klimaat) worden al 10 -tallen jaren bestudeerd omwille van hun interessante eigenschappen. In het Interreg Noord-West -Europa project IDEA focussen de projectpartners zich op het ontwikkelen van de waardeketen zodat de microalgen met hun breed gamma aan mogelijkheden optimaal ingezet worden voor tal van toepassingen. 
 

Webinar

In het kader van dit project werd er, ter vervanging van een in juni gepland event nabij Parijs, een webinar georganiseerd. Om het webinar voor een groot publiek toegankelijk te maken koos de organisator en projectpartner Centrale Supélec ervoor om samen met het Innovatiesteunpunt 2 webinars te organiseren. Eén webinar in het Frans en één webinar in het Engels. 
Dit bleek een schot in de roos te zijn met een 80-tal deelnemers van over de hele wereld. Gaande van de VS over Europa en Afrika tot Australië en China. Omdat niet iedereen zich vrij kon maken op het moment van de presentaties werd besloten om het webinar op te nemen en ter beschikking te stellen aan de mensen die zich registreerden zodat ze het later kunnen (her)bekijken. 
De onderwerpen die aan bod kwamen waren:
  • De introductie en toelichting van het project IDEA
  • Het marktpotentieel van de microalgen met ook aandacht voor de toegevoegde waarde van micro-algen in voeding of voedingssupplementen
  • De mogelijkheden van circulaire productie van micro-algen
  • De economische kant van algenproductie
  • De teeltsystemen
  • Semi-industriële productie van micro-algen
  • Praktische toepassingen van micro-algen zoals humane en dierlijke voeding en certificering 

Heb jij interesse in één (of meerdere) van de thema’s die aan bod kwamen tijdens de het webinar? Neem contact op met Innovatieconsulent Kristof Severijns zodat ook jij de link naar het opgenomen webinar kan ontvangen!