Menu

Energietip: Nieuwe premie voor kleinschalige zonnepaneelinstallaties

Geschreven op 09 juni 2020.
We wisten al langer dat fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA niet langer gebruik kunnen maken van het principe van de terugdraaiende teller indien ze in dienst genomen worden na 1 januari 2021.
 
Deze maatregel beïnvloedt de rendabiliteit van deze installaties bij kleine verbruikers negatief. De terugverdientijd stijgt dan namelijk van 8 naar 13 jaar.

De Vlaamse Overheid vindt 13 jaar te lang en daarom heeft minister van Energie Zuhal Demir een nieuwe investeringspremie in het leven geroepen die jou helpt om de investering in een kleine installatie terug te verdienen in 10 jaar.

 

Maximum steunbedrag €1.500

De premie bedraagt €300 per kWp voor de eerste 4 kWp, voor de 5de en 6de kWp krijg je nog eens €150 per kWpiek. Vanaf de 7de kWp krijg je geen premie meer. Dit betekent dat het maximum steunbedrag €1.500 bedraagt.
De premie is begrensd tot 40% van de investeringskosten die vermeld zijn op de bijhorende facturen.
 
Het premiebedrag zal jaarlijks aangepast worden aan de dalende evolutie van de investeringskosten om oversubsidiëring te vermijden. Jaarlijks wordt de premie met € 75 per kWp verminderd. Dit betekent dan ook dat de premie eind 2024 stopt.
 
Deze premie richt zich enkel op investeringen die niet onder het verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie vallen voor nieuwbouw. Deze premie is enkel mogelijk voor gebouwen aangesloten op het distributienet of aanvraag stedenbouwkundige vergunning vóór 1 januari 2014.
 

Wat betekent dit voor de land- en tuinbouwbedrijven?

In de land- en tuinbouwsector worden PV-systemen met terugdraaiende teller hoofdzakelijk geplaatst met het maximum vermogen van 10 kVA. Bij vergelijking van het huidige en toekomstige systeem, stellen we vast dat er bij een zelfconsumptie van 60% exact dezelfde terugverdientijd verkregen wordt. Boven de 60% zelfconsumptie is het nieuwe systeem rendabeler dan het oude.
 
Dit is niet verrassend omdat we tot nu toe ook al adviseerden om bij een hoge zelfconsumptiegraad niet voor de terugdraaiende teller te kiezen. Jouw bedrijf haalt dan meer profijt uit het systeem met de extra injectiemeter.  
 

Berekening nieuwe premieParameters
Vermogen panelen 16 kWpiek
Vermogen omvormer 10 kVA
Productie  15000 kWh
Kost aankoop elektriciteit 0,20 €/kWh
Prijs verkoop elektriciteit  0,03 €/kWh
Investeringskost 13000
Investeringspremie 1500

   Terugdraaiende teller Investeringspremie

Jaartal

2020

2021

Zelfconsumptie Niet van toepassing 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Vermeden aankoop elektriciteit 3000 0 300 600 900 1200 1500 1800 2,00 2400 2700 3000
Verkoop elektriciteit 0 450 405 360 315 270 225 180 135 90 45 0
Prosumententarief 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winst per jaar 2.250 450 705 960 1215 1470 1724 1978 2232 2486 2740 2994
Netto investering 13000 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500
Terugverdientijd 5,8 25,6 16,3 12,0 9,5 7,8 6,7 5,8 5,2 4,6 4,2 3,8

Dit betekent dus dat de terugdraaiende teller voor een landbouwbedrijf zinvol is bij een lage zelfconsumptie en dat het huidige systeem economisch interessanter is dan het toekomstige[1]. .
 

 

Meer info:

 


[1] Er is nog steeds geen uitspraak van het Grondwettelijk Hof n.a.v. de klacht van VREG i.v.m. het garanderen van de terugdraaiende teller voor installaties die voor 31/12/2020 werden geplaatst. In die zin zijn we dus nog steeds niet volledig zeker dat de terugdraaiende teller ook werkelijk gegarandeerd is voor installaties die in 2020 geplaatst worden. Hiervoor moeten we de uitspraak van het Grondwettelijk Hof afwachten, het resultaat hiervan kunnen we niet inschatten.