Menu

Financieel inzicht, een troef in goede en slechte tijden!

Geschreven op 27 januari 2021.
10 aandachtspunten en enkele nuttige tools voor voldoende financieel inzicht

Eind januari gaf onze expert Patrick een webinar financieel inzicht voor 150 Agravrouwen van Ferm. Deze opleiding kaderde in hun nationaal vormingsprogramma voor de actieve boerin. Met deze opleiding willen we ondernemers bewustmaken van het belang om met cijfers bezig te zijn. Het verschil tussen de Vlaamse landbouwbedrijven is zodanig groot dat sectorcijfers een vertekend beeld kunnen geven van de eigen financiële draagkracht. Patrick zet hier nog even de belangrijke aandachtspunten en enkele nuttige tools op een rijtje. 

 

10 aandachtspunten voor voldoende financieel inzicht

 1. Focus je op jouw eigen bedrijfsgegevens.
 2. Analyseer de ratio’s solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit en zoek naar verklaringen voor bepaalde evoluties.
 3. Zorg dat je een duidelijk beeld hebt van je eigen kredietlast.
 4. Goed technische resultaten zijn belangrijk, maar je rendabiliteit kan je nog verbeteren door gezond wantrouwig te zijn t.o.v. je leveranciers en klanten.
 5. Zoek naar de optimale verhouding tussen opbrengsten en variabele kosten.
 6. Praat tijdig over je resultaten met je boekhouder en bankier.
 7. Houd rekening met bepaalde alarmsignalen zoals schulden aan leveranciers die blijven stijgen. Durf hierover praten.
 8. Kritische kasmomenten kan je vooraf bepalen via een goede kasplanning.
 9. Ook uw werkkapitaal kan een grote impact hebben op toekomstige liquiditeit.
 10. De webgebaseerde Focus boekhouding geeft je op al die punten een duidelijk beeld.

Interessante tools

 • Focus boekhouding
  Focus is de nieuwe versie van Tiber, waarmee Boerenbond de bedrijfseconomische boekhouding van circa duizend land- en tuinbouwers opvolgt. Focus stelt zelf een bedrijfsdashboard samen op van je bedrijf. Je kunt ook zelf kiezen tot op welk detailniveau je bepaalde veesectoren of teelten wil opvolgen. Waar het vroeger wachten was tot de bedrijfsuitslag van Tiber in de bus viel, en nog wat langer op de externe bedrijfsvergelijking, kunnen de resultaten met Focus meteen na het ingeven van de gegevens berekend en vergeleken worden. Je kan zo de financiële stroom van je bedrijf live opvolgen zodat je snel maatregelen kunt nemen, indien nodig. 
  Meer info? https://www.boerenbond.be/boerenbond/ondernemerschap/focus 
 • Cashflowvoorspeller
  Als manager is het zaak om zicht te krijgen op de liquiditeit van je bedrijf: slaag je er in om met je inkomsten je uitgaven op korte termijn te betalen? Met een cashflowvoorspeller breng je duidelijk in beeld hoeveel geld er maandelijks binnen en buiten gaat. Bovendien kan je sneller en accurater inschatten wanneer je met liquiditeitstekorten te kampen gaat hebben en hoe groot deze gaan zijn. Ook geplande investeringen hebben een belangrijke invloed op je kaspositie. Schat de effecten op inkomsten en uitgaven goed in zodat je beredeneerder beslissingen kan nemen. Een cashflowvoorspeller geeft aan of je moet bijsturen en op welke manier je dat best kan doen.
  Meer info? https://www.innovatiesteunpunt.be/nl/inspiratie/beheer-je-inkomsten-en-uitgaven-met-de-cashflowvoorspeller
 • Het kredietenrekenblad
  Met dit rekenblad kan je makkelijk je kredieten (her)berekenen
  Meer info? https://www.innovatiesteunpunt.be/nl/inspiratie/werken-aan-je-krediet-zo-moeilijk-dat-niet
 • Het hoofdstuk financieel inzicht in de brochure 'Geef je samenwerking kleur'
  Meer info? https://www.innovatiesteunpunt.be/nl/inspiratie/geef-je-samenwerking-kleur

Interesse in meer? 

Neem contact op met onze consulent, hij helpt je graag verder!

Contactgegevens

Patrick Meulemeester

Telefoon: 
093267219 
 
GSM: 
0474 44 50 74 
E-mail: