Menu

Gezamenlijk de stap naar bio zetten

Geschreven op 07 september 2020.

Het Innovatiesteunpunt is in het Pajottenland actief met het project ‘Bio-cluster Pajottenland’. Het doel: een toename van het aantal biobedrijven in de regio, met een focus op vraaggestuurde productie en een betere samenwerking tussen alle actoren.

Een eerste stap is om er de gangbare landbouwers in contact te brengen met hun collega-biolandbouwers. Het granennetwerk Pajottenland is hier een mooi voorbeeld van. Door het delen van kennis en ervaring tussen de telers wordt de stap om met (een deel van) het bedrijf naar bio om te schakelen haalbaarder. Als consulent spelen we een rol in het aanbrengen van kennis en advies door het organiseren van vormingen en bedrijfsbezoeken en het bijstaan van de coördinator van het netwerk.

Ben je een landbouwer (uit de regio Pajottenland) en heb je interesse in omschakeling naar bio? Heb je nood aan een adviesgesprek over de haalbaarheid hiervan op jouw bedrijf? Neem dan contact op.