Menu

Gezocht: bedrijven die samen met kleinschalige hoevezuivelaars op zoek gaan naar een oplossing voor hun wei.

Geschreven op 08 december 2020.
Whey’coholic, valorisatie van wei tot bio-ethanol, is een project dat ontstond vanuit de begeleiding van Peter Boonen binnen de Korte Keten Award. Wil je als bedrijf meedenken? Neem dan snel contact!

Wei is een afvalstroom waarvan in de EU jaarlijks 40 miljoen ton gevormd wordt als gevolg van kaas- en yoghurtproductie en waarvan iets minder dan de helft onverwerkt blijft. Grote zuivelbedrijven valoriseren de verschillende wei-stromen reeds voor een groot deel. Hiervoor zijn echter grote investeringen in dure technologie nodig, wat maakt dat dergelijke valorisatie niet haalbaar is voor kleinere, artisanale zuivelfirma’s. In dit Whey'coholic project, gaan we op vraag van de kleinschalige hoevezuivelaars samen op zoek naar een oplossing voor hun wei. 

Ons voorstel: Fermentatie tot bio-ethanol

Via fermentatie kan de nog aanwezige lactose in wei worden omgezet tot bio-ethanol. Dit is een gekend proces en heeft al wat toepassing in de industrie. De insteek van het Whey’coholic project bestaat er in om een gefermenteerde drank op basis van wei die bijv. als bier gedronken kan worden te onderzoeken. Dergelijke dranken zijn echter zelden aangepast aan de smaak van de huidige consument. Hier ligt dus de uitdaging om drank te bekomen met een smaak en aroma die wel beantwoord aan de verwachtingen van de hedendaagse consument.

Het doel van ons project is om dit fermentatieproces met zijn veelheid aan toepassingen toegankelijk te maken voor de kleinere kaasproducenten.

Hoe gaan we dit realiseren?

Finaal, willen we, naast optimalisatie van het proces en productie van testbatches, een aanbeveling opstellen per type wei, zodat producenten daaruit het optimale proces kunnen selecteren dat het beste bij hun afvalstroom aansluit.

Wie?

Dit project wordt aangevraagd door:
 • Expertisecentrum “Sustainable Resources” Hogeschool UCLL (Diepenbeek)
 • Laboratory of enzyme, fermentation and brewing technology (FIIW, Gent)
Maar, we hebben ook uw hulp nodig! Voor dit project zijn we nog op zoek naar volgende type bedrijven:
 • Destilleerders
 • Hoevezuivelaars of andere kleinschalige zuivelproducenten
 • (Proef)brouwerijen
 • Leverancier van commerciële giststammen
 • Producenten van bijv. kombucha, kefir, …
Bedrijven die instappen in het project krijgen de resultaten uit het project vanuit eerste hand, worden mee opgenomen in de communicatie van het project en kunnen het project mee sturen.
Hoevezuivelaars mogen zich verwachten aan een karakterisatie van hun wei-stroom/stromen en
screening van gisten compatibel met deze wei-stromen.
Bedrijven die instappen in het project worden verwacht aanwezig te zijn op de gebruikersgroepvergaderingen (2 à 3x per jaar).
 

Modaliteiten TETRA-aanvraag

 • Projectduur: 2 jaar
 • Deadline indiening: dinsdag 9/2/2021 12h ‘s middags
 • Startdatum: 1/9/2021
 • Beslissing: juni 2021
 • Cofinanciering van 7,5% van het totaal budget vereist, in te brengen vanuit bedrijven.
Bijv. totaal projectbudget van 400.000€ => 30.000€ co-financiering vanuit bedrijven nodig, te verdelen over de verschillende deelnemende bedrijven.
 
Wilt u meer weten over dit project? … Of beter nog, u wilt deelnemen aan dit project dan bespreken wij dit graag verder met u.

Voor meer info, contacteer:

 
Femke Sterckx
Projectleider Whey’coholic
Tel. 0475 92 29 77
 
Jan Van Dierdonck
Manager Expertisecentrum “Sustainable Resources”
Tel.: 0499 52 99 91