Menu

Gezonde bodem = de bodem van de toekomst

Geschreven op 25 februari 2020.
Deze 5 tips zorgen zowel voor een landbouwwinst als voor een klimaatwinst. Win-win voor landbouw en klimaat.
 
De hoeveelheid koolstof in onze landbouwbodems bereikt op veel percelen een kritisch minimum. Een verdere daling van koolstof in onze landbouwbodems kunnen we ons als sector niet meer veroorloven. Veel van onze landbouwbodems zijn onvoldoende klimaat robuust om de wijzigende weersinvloeden, extreme droogtes en intensere regenbuien, te weerstaan. Als met volgende tips rekening wordt gehouden zijn we al een goed stuk op weg om onze bodems gezonder te maken.
  1. Gebruik de ideale bandenspanning,
  2. zaai de juiste groenbedekker,
  3. verhoog uw koolstof in de bodem,
  4. hou je water bij
  5. en beperk de bodembewerkingen.

Deze 5 tips zorgen zowel voor een landbouwwinst als voor een klimaatwinst. Win-win voor landbouw en klimaat. 

 

Klimaatneutraal 

Omwille van de directe link tussen koolstof in de bodem en  CO2 in de lucht is hier op vandaag terug meer aandacht voor. Heel veel bedrijven wensen hun koolstofvoetafdruk te verlagen of willen op termijn klimaatneutraal worden. Er is met andere woorden een markt voor koolstofopslag. Het koolstofgehalte in je bodem met 0,05% verhogen komt ongeveer overeen met 10 ton CO2 minder in de lucht. Het Innovatiesteunpunt onderzoekt of we hiermee aan de slag kunnen in een verdienmodel voor de landbouwer. Het Interreg-Project Carbon Farming of koolstofboeren wenst heel duidelijk in te zetten op het punt dat landbouw en landbouwers deel van de oplossing willen zijn in het klimaatdebat.  
 

“2 x voordeel door in te zetten op koolstofopslag in je bodem” 

Door uw koolstofgehalte in de bodem te verhogen verbeter je in de eerste plaats de vruchtbaarheid en weerbaarheid van uw bodem. Daarbovenop slagen we er misschien ook in om hier een nieuw verdienmodel rond uit te werken. We zijn ervan overtuigd dat we hier geen afwachtende houding mogen aannemen maar zelf initiatief moeten nemen.  
 

 

Carbon Farming is een Interreg Noordzee project