Menu

Grenzeloos Braken geeft kapel toekomstverhaal

Geschreven op 08 oktober 2019.
Gedurende het afgelopen jaar werd het Wuustwezelse gehucht ‘Braken' meegenomen in ons project 'Kerk als dorpsknooppunt'.

 

We voerden er een proces om samen met de inwoners van het gehucht, het gemeentebestuur en de lokale vrijwilligers rond de kapel een toekomstverhaal voor het gebouw te schrijven. Op zondag 29 september konden de inwoners de resultaten van dit traject komen ontdekken tijdens de ‘openkapeldag’. Meer dan 175 geïnteresseerden kwamen hier op af.

 

 

Openkapeldag

De openkapeldag werd georganiseerd door de trekkersgroep die zich tijdens het proces rond de kapel gevormd heeft. Samen werkten ze aan een visie met concrete acties en toekomstplannen, inclusief een ontwerp voor de eerste noodzakelijke infrastructurele aanpassingen. De kapel blijft behouden voor de huidige gebruiken. Dit wil zeggen dat de erediensten behouden blijven, net als de koorwerking en ’t klaske achteraan de kapel (lokaal van het jongerenkoor). Maar de kapel wil, samen met de naastgelegen school, nog sterker hét centrale en gemeenschapsvormende punt in Braken zijn. Daarom wordt toegewerkt naar de multifunctionele inzet van het gebouw. Dit moet concreet gebeuren door een indeling van de grotere kapelruimten naar een vast religieuze ruimte én een multifunctionele ruimte waar diverse activiteiten onderdak kunnen krijgen. Hieronder vallen bijvoorbeeld activiteiten kaderend in een mobiel dienstencentrum (koffiekrant, sociaal café, workshops...) en diverse sociale en culturele initiatieven zoals een tentoonstelling of huiskamerconcert. Heel deze werking wordt ondergebracht onder de noemer ‘Grenzeloos Braken’.

Tijdens de openkapeldag konden de inwoners van Braken meteen het verhaal van ‘Grenzeloos Braken’ ervaren en beleven. Voorzien van muzikale ondersteuning van de koren zette de trekkersgroep rond de kapel een evenement op poten. Er werd niet alleen info over het traject en het toekomstverhaal gedeeld, maar het was ook een plek met een workshop met kinderen, een fototentoonstelling en uiteraard een gezellige babbel bij een hapje en een drankje.

Benieuwd naar meer info over het traject? Lees hier de restultaten van het traject.