Menu

Grijp deze kans en word een slim dorp!

Geschreven op 06 mei 2020.
17 dorpen maken kans op begeleiding en technische ondersteuning. Dien snel je kandidatuur in!

Het Innovatiesteunpunt werkt mee aan Smart Rural en zoekt hiervoor mensen die van hun dorp een 'slim dorp' willen maken. 17 dorpen maken kans op begeleiding en technische ondersteuning. Stuur je kandidatuur in voor 11 mei 2020!

>> Stel je nu kandidaat!

>> Neem contact met ons op voor hulp bij het formulier

Elk dorp wordt vandaag geconfronteerd met problemen en uitdagingen (klimaatsverandering, vergrijzing, verkeerscongestie, …). Het begrip 'Smart Village' omvat alle slimme strategieën en innovaties die dorpsgemeenschappen vandaag inzetten om deze op te lossen. Die oplossingen kunnen technologisch, digitaal of sociaal innovatief zijn! Digitalisering is slechts één strategie om ‘slimmer’ te worden.

Belangrijke voorwaarde is de betrokkenheid van (tenminste) een groep inwoners. Het gaat dus niet om individuele oplossingen! Afgebakende domeinen zijn smart farming, bio-economie & energie, digitalisering van de gezondheidszorg & sociale dienstverlening, deeleconomieën en coöperaties. Het concept is niet one-size-fits-all, maar houdt rekening met de noden en opportuniteiten van het respectievelijke gebied of gemeenschap.

Voor wie? 

Iedereen die samenwerkt in en voor het dorp: gemeentebesturen, dorpsraden, verenigingen, ondernemers, ....

4 redenen om mee te doen!

  1. Jullie worden GRATIS begeleid door experten
  2. Jullie kunnen kennis uitwisselen en samenwerken met andere dorpsgemeenschappen en belangengroepen.
  3. Je krijgt de kans om andere 'Smart Villages' te bezoeken en te leren kennen
  4. Jullie dorp wordt in de kijker gezet op Europees niveau
 

Hoe ziet zo'n traject eruit?

 

 

>> Stel je nu kandidaat!

 

Smart Rural

Deze oproep kadert in het ‘Smart Rural’ project, een project van de Europese commissie (DG Agri) om dorpen en dorpsgemeenschappen te inspireren om de smart village benadering en strategie te ontwikkelen en te implementeren. Met dit initiatief is het de bedoeling om voor 17 dorpen, verspreid over Europa strategieën te ontwikkelen om hen ‘slimmer’ te maken. Hierdoor wil de Europese commissie beter begrijpen hoe een dergelijk proces er uit kan zien, input genereren voor het toekomstig Europees (stimulerings)beleid, maar ook lokaal
stimulans bieden om aan de slag te gaan met het concept.