Menu

Groen en verkeersveilig Watervliet!

Geschreven op 23 juni 2020.
Dorp Dynamiek zette het traject voort in Watervliet. De inwoners kregen er de kans om onder begeleiding van het Innovatiesteunpunt en Landelijke Gilden aan hun dorp te werken.

 

De inwoners zetten in op verkeersveiligheid in het dorp en de schoolomgeving, de versterking van ontmoetingskansen van nieuwe inwoners in het dorp, en vergroening van het dorp. Als quickwin plannen ze dit najaar de aanplanting van boompjes en struiken op verschillende plaatsen in het dorp. In nauw overleg met het gemeentebestuur werken de inwoners hun plannen uit.

Bovendien ambieert de werkgroep verkeer een sensibiliseringsactie op poten te zetten om de dorpskern veiliger te maken, onder andere voor de schoolgaande jeugd. Ze kunnen hiervoor rekenen op onder andere de hulp van de lokale scholen.

Omwille van de Coronamaatregelen wordt het traject nu grotendeels digitaal verdergezet.